Effect of depositor panic on the financial stability of banks

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effect of depositor panic on the financial stability of banks
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 1154-1163
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas bankų indėlininkų panikos poveikis bankų finansiniam stabilumui. Atsižvelgiant į bankų sektoriaus svarbą, o taip pat jam būdingą nestabilumą, indėlių draudimas tampa svarbiu finansų sistemos saugumo garantu. Draudimas užtikrina, kad indėlininkų lėšos, patikėtos bankams ir kredito unijoms yra saugios net ir tuo atveju, kai susiduriama su finansiniais sunkumais arba net bankrutuojama. Draudimas gali būti laikomas vartotojų apsaugos programa veikiančia daugelyje pasaulio šalių. Pastebima, kad bankų sistemos indėlių draudimas plačiai analizuotas mokslinėje literatūroje, tačiau ši tema vis dar yra teoriniame lygmenyje. Pastarąjį dešimtmetį, ypač ekonominės krizės metu, kuri prasidėjo 2007 m., įvyko ženklių pokyčių finansų rinkose, kas įtakojo pokyčius ir indėlių draudimo sistemoje. Taip pat pastebima, kad indėlininkų panikos problema ypač tampa aktuali ekonominio nuosmukio metu, kai visuomenė pradeda nebepasitikėti šalies finansų sistema. Kuomet bankai susiduria ne tik su likvidumo, bet ir pasitikėjimo problemomis, jie imasi visų įmanomų priemonių finansiniam stabilumui atstatyti. Apibrėžtas straipsnio tyrimo tikslas – atlikti indėlininkų panikos įtakos bankų sektoriui Lietuvoje įvertinimą bankų likvidumo atžvilgiu. Pradžioje aptariami indėlių draudimo, kaip bankų sektoriaus stabilumo išlaikymo priemonės, aspektai, po to atliekamas indėlininkų panikos apraiškos Lietuvoje įvertinimas. Tyrimo metu taikyta sisteminė literatūros analizė, loginė lyginamoji ir apibendrinančioji analizė bei matematiniai statistiniai tyrimo metodai.Reikšminiai žodžiai: Indėlių draudimas; Indėlininkų panika; Bankų sektorius; Bankų stabilumas; Bankų sistemos likvidumas; Deposit insurance; Depositor panic; Bank sector; Stability of banks; Banking system liquidity.

ENTaking into account the importance of the bank sector, together with its characteristic of instability, the insurance of deposits creates a clear role of the security of the financial system. The insurance protects or reduces the losses of less competent depositors, related to crises and may be seen as a part of a wide consumer protection program operating in many countries. And though the influence of the insurance of deposits on the bank system has been discussed in scientific literature for over fifty years, it has to be noted that the subject is still on the level of deep theoretical discussions. Different views on the system of insurance of deposits, performed empirical research, fragmented and repetitive scientific studies determine the fact that scientific sources present rather different evaluation of the influence of the system of insurance of deposits. The last decade has seen many changes in the global financial markets, which resulted in changes in the system of insurance of deposits, especially during the economic crisis that started in 2007. Depositor panic cases are not hard to find – this period presents enough of them. But the examples are very painful – more than one large world scale financial institution went bankrupt. Upon analyzing the activities of foreign banks, their bankruptcies and crises, it is possible to find a lot in common with the problems faced by Lithuanian banks in 1995–1996 and 2008. The performed analysis shows that the problem of depositor panic becomes especially relevant when economic recession begins, when the society starts distrusting the financial system of the country, banks face not only liquidity but also confidence problems and they take all possible measures to restore the financial stability. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32423
Updated:
2018-12-17 13:04:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: