Lietuvos ekonomikos plėtros ilgalaikė strategija: metodologiniai principai ir strateginiai sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos plėtros ilgalaikė strategija: metodologiniai principai ir strateginiai sprendimai
In the Journal:
Pinigų studijos. 2002, Nr. 4, p. 5-19
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTĮtvirtinus svarbiausius rinkos mechanizmo elementus Lietuvos ekonomikoje, reguliuojant krašto ekonomikos plėtrą, keičiasi valstybės vaidmuo. Labai aktualūs tampa reguliavimo mechanizmų derinimo ir plėtros tikslų subalansavimo uždaviniai, kuriems spręsti būtinas kompleksinis požiūris į valstybės reguliuojamąją funkciją ekonomikoje. Šiame straipsnyje aptartos bendriausios metodologinės nuostatos ir svarbiausi strateginiai sprendimai rodo, kad šalies ekonomikos plėtros strateginio valdymo sistemos kūrimas ir įgyvendinimas yra labai sudėtinga problema. Vis dėlto bendras valstybės valdymo institucijų specialistų ir mokslo ekspertų darbas davė pirmą svarbų rezultatą: jau turime Lietuvos ekonomikos plėtros iki 2015 m. strategijos projektą. Labai svarbu, kad toks strategijos atnaujinimas taptų nuolatinis. Be to, dar reikės išspręsti labai sudėtingas organizacinio ir politinio pobūdžio problemas, kad šalies ekonomikos plėtros strateginis valdymas taptų visiškai gyvybinga valstybės valdymo funkcija Lietuvoje. Sudėtingumas organizaciniu aspektu - tai, kad į šį procesą turi įsitraukti praktiškai visos valstybės valdymo grandys, įskaitant ir įstatymų leidžiamąją, ir vykdomąją valdžią. Nenutrūkstamos ir cikliškai pasikartojančios strateginės analizės, strategijos kūrimo ir jos įgyvendinimo užduotys turi būti pavestos atitinkamų lygių valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms, įpareigojant bei tvarką reglamentuojant įstatymais ar kitomis teisės normomis. Visuomenėje įvairiomis formomis visuomet pasireikš didesnio ar mažesnio masto pasipriešinimas strateginiams pokyčiams. Strateginiai pokyčiai visuomenei bus priimtinesni ir pasipriešinimas jiems mažesnis, jeigu, kuriant strategiją, nustatant strateginius pokyčius ir juos svarstant, dalyvaus kuo daugiau politinių partijų ir kitų formalių ar neformalių visuomenės grupių.Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos plėtra; Nacionalinės programos; Strategija; Metodologija; Strateginia valdymas; Strateginė analizė; Strateginiai sprendimai; Economical development; Nacional programme; Strategy; Methodology; Strategical management; Strategical analysis; Strategical decisions.

ENThe article provides a concise summary of the main methodological principles of, and the basic strategic decisions on, the long-term strategy for the development of Lithuania's economy. The draft strategy was developed under the methodical guidance of the authors of this article by scientific expert groups formed by the Ministry of Economy upon decision of the Government of the Republic of Lithuania. An attempt is made to describe briefly the main methodological principles for the strategic management of the development of national economy, the principle results of the SWOT analysis (strengths, weaknesses of, and opportunities and threats for Lithuania's development), the vision of national economy, the state mission of the development of national economy, the basic strategic goals, economic reforms, and the state policy ensuring the implementation of the strategy. [From the publication]

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12954
Updated:
2018-12-17 11:01:00
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: