Tendencingumo paieškos politikų valdomoje žiniasklaidoje: Lietuvos regioninės spaudos analizė taikant kompiuterinės turinio analizės metodus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tendencingumo paieškos politikų valdomoje žiniasklaidoje: Lietuvos regioninės spaudos analizė taikant kompiuterinės turinio analizės metodus
Alternative Title:
Exploring political bias in captured media: the study of local press in Lithuania using computational content analysis methods
In the Journal:
Politologija. 2020, Nr. 4 (100), p. 34-68
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žiniasklaida; Žurnalistika; Regionai; Spauda; Vietos politika; Turinio analizė; Kontrolė; Politinė komunikacija; Media; Journalism; Regions; Press; Local politics; Content analysis; Political communication.
Keywords:
LT
Kontrolė; Medijos / Media; Politika / Politics; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Spauda / Press; Turinio analizė; Vietos politika; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas bandomasis regioninės žiniasklaidos turinio tyrimas, atliktas pasitelkiant kompiuterinės (angl. computational) turinio analizės metodus. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip politikų įtaka žiniasklaidai atsispindi laikraščių turinyje ir kaip perauga (jei perauga) į politinį žiniasklaidos šališkumą. Kartu tyrime siekiama išbandyti kompiuterinės turinio analizės metodikos atveriamas galimybes. Straipsnyje dėmesys sutelkiamas į dviejų savivaldybių vietos laikraščius, kuriems vietos valdžia turi tiesioginę įtaką – Druskininkų laikraštį „Mano Druskininkai“ ir Širvintų laikraštį „Širvintų kraštas“, o palyginimo tikslais analizuojami dar keturių savivaldybių (Utenos, Šilutės, Birštono ir Biržų) laikraščiai. Analizė atskleidė du skirtingus politinės galios įtvirtinimo per politikų kontroliuojamą žiniasklaidą mechanizmus – viename leidinyje dominuoja mero kaip asmens iškėlimas, kitame – politinių oponentų puolimas. [Iš leidinio]

ENThe article presents an exploratory study of regional media content in Lithuania, carried out using computational content analysis methods. The aim of the study is to reveal the effects of media capture on media content. More specifically, it analyses if and how local government’s control over regional mass media leads to media bias. In addition, the research aims to test the methods of automatic content analysis for the texts in Lithuanian language. The article focuses on two local newspapers known for close relationships with local governments – Druskininkai newspaper “Mano Druskininkai” and Širvintos newspaper “Širvintų kraštas”. For comparative purposes, the local newspapers of four additional municipalities (Utena, Šilutė, Birštonas and Biržai) are added to the analysis. The data revealed two different mechanisms for consolidating political power through the politically controlled media: in one newspaper, the dominant technique is the promotion of the mayor as a person, while in the other it is the attack of political opponents. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15388/Polit.2020.100.2
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93800
Updated:
2022-03-16 15:36:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: