Mokslo darbų leidyba ir sklaida : leidinys "Informacijos mokslai" - dešimt metų, trisdešimt tomų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo darbų leidyba ir sklaida: leidinys "Informacijos mokslai" - dešimt metų, trisdešimt tomų
Alternative Title:
Publication and dissemination of studies: "Information sciences" - ten years, thirty volumes
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2004, t. 31, p. 198-212
Notes:
Reikšminiai žodžiai: "Informacijos mokslai"; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).
Keywords:
LT
Informacijos mokslai; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama įvertinti Vilniaus universiteto mokslo darbų leidinio „Informacijos mokslai“ dešimties metų leidybos raidą informacijos ir komunikacijos mokslų, informacijos ir komunikacijos technologijų plėtros akivaizdoje. „Informacijos mokslai“ – socialinių mokslų leidinys, aprėpiantis ir technologinei orientacijos problematiką. Jis ypač aktualus kuriantis žinių visuomenei. „Informacijos mokslai“ įsteigi 1992 m. kovo 4 d. Tačiau 1992 m. ir dar kurį laiką nebuvo sąlygų ir reikiamo mokslinių tyrimų pagrindo „Informacijos mokslų“ žurnalo leidybai pradėti.Vėliau nutarta leisti du tomus per metus. Gerėjant Vilniaus universiteto technologinei bazei, atsiradus galimybių Lietuvoje plačiau naudotis informacijos technologijomis, redaktorių kolegija patvirtino iniciatyvą „Informacijos mokslus“ referuoti internete. Kitas žingsnis, pratęsiantis ankstesnįjį, buvo sumanymas leisti „Informacijos mokslų“ kompiuterinę versiją vietoj referavimo ir archyvuotų failų pateikimo. „Informacijos mokslų“ turinį bendraisiais bruožais nusako leidinių rubrikos. Moksliniai straipsniai ir jiems skirtos rubrikos sudaro pagrindinę, didžiąją leidinio dalį. 30-yje „Informacijos mokslų“ tomų iš viso paskelbti 579 straipsniai, kuriuos parašė 294 autoriai. Įskaitant pratarmes būtų 609 publikacijos. Leidinyje 250 lietuvių autorių paskelbė 527 straipsnius. Net 44 užsienio autoriai paskelbė 52 straipsnius. Visi moksliniai straipsniai yra recenzuojami. 1999 ir 2000 metais išleista po tris leidinio tomus.

ENThe article makes attempts at evaluation of the development of the ten years’ publishing of the scientific works publication “Inormacijos Mokslai” of Vilnius University in the face of development of information and communication sciences and technologies. “Informacijos Mokslai“ is a publication of social sciences, also covering the issues of technological orientation. It is especially important for development of the information society. “Informacijos Mokslai“ was launched on 4 March 1992. However in 1992 and for a certain later period of time there were no conditions and necessary basis of scientific researches for launching of the publication of “Informacijos Mokslai“. Later it was decided to publish two volumes per year. As the technological basis of Vilnius University improved and the possibilities of broader use of information technologies emerged in Lithuania, the editorial office approved the initiative to refer the “Informacijos Mokslai“ on the Internet. Another step was the idea to publish the computerized version of “Informacijos Mokslai“ instead of the referring and presentation of archived files. The content of “Informacijos Mokslai“ is outlined by the rubrics of publications. The scientific articles and the rubrics, dedicated to them form the main and the largest part of the publication. 579 articles, written by 294 authors, were totally published in the thirty volumes of “Informacijos Mokslai“, 609 publications including the forewords. 250 Lithuanian authors published 527 articles in the said publication. Even 44 foreign authors published 52 articles. All the scientific articles are reviewed. Three volumes of the publication were published in 1999 and in 2000.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5254
Updated:
2018-12-17 11:20:27
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: