Татарская родовая геральдика в Великом княжестве Литовском

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Татарская родовая геральдика в Великом княжестве Литовском
Alternative Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių giminių heraldika
Keywords:
LT
Bajorai; Heraldika; Herbai; LDK; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totoriai; Tamga; Totoriai
EN
Arms; Coat of arms; Heraldry; Nobility; Tamga (heraldic emblem); Tatars; Tatars of Grand Duchy of Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania
Summary / Abstract:

LT[...] XVI–XIX amžiaus pradžios LDK totorių šlėktos heraldika, išlaikydama kai kurias Ordos tradicijas, plėtojosi pagal lietuvių giminių heraldiką. Greta perimtų lenkų herbų LDK egzistavo vadinamieji „herby wlasny“ – nuosavi atskirų šeimų herbai, kurių pagrindą dažniausiai sudarydavo sfragistikos paminklai. Tai suteikdavo galimybę įtraukti į heraldikos sistemą ir senąsias giminės ir genties emblemas – tamgas, išsaugotas Lietuvos totorių aristokratijos (Ordos karalaičių ir kunigaikščių palikuonių), bei emblemas, sukurtas totorių šeimose jau LDK. [...] Įrodinėdama kilmingą kilmę, šlėkta rodė ir savo herbus, suvokiamus esą natūralius priklausomybės šiam luomui atributus. „Senaisiais lenkų dvarininkais“ buvo pripažintos beveik visos (kiek daugiau nei 200) Lietuvos totorių šeimos. Šią galutinę totorių šlėktos integraciją į pagrindinę privilegijuoto luomo dalį lydėjo ir giminių herbų pritaikymas prie vietinės heraldikos tradicijos. [...]Totorių sfragistika naudojo daug tradicinių lenkų–lietuvių heraldikos emblemų, tai suteikė galimybę tapatinti antspaudo piešinį su vienu ar kitu herbu. Tačiau tuo pat metu lenkų–lietuvių giminių heraldika praturtėjo ir kai kuriais visiškai savitais paminklais (herbai Azulewicz, Achmatowicz, Araž, Bazarewicz, Bielak, Kajszyty, Koryca, Miesiąc, Muchla, Prassa, Tarak, Tuhan, Ulan ir kt.). Kai kurie iš jų (pvz., Kajszyly, Ulan) tiesiogiai kyla iš ordų tamgų. Tokiu būdu buvo išsaugotos kai kurios Lietuvos totorių ankstyvosios heraldikos tradicijos, buvusios ne tik LDK, bet ir Aukso ordos heraldinio palikimo dalimi. [Iš leidinio]

ENThe heraldry of Tartarian noblemen of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 16th c.–beg. of the 19th c. was developing according to the heraldry of Lithuanian families but maintained a few traditions of the Horde. Besides the inherited Polish coats of arms, the so-called “herby wlasny” existed in the GDL. It was an own coat of arms of a separate family which was based on the elements of sphragistics. This allowed to include the old emblems (tamgas, that were upheld by the Lithuanian aristocracy of Tartars (the offspring of princes and dukes of the Horde) and emblems that were created by Tartarian families in the GDL) of a family or a tribe into a the system of heraldry. In order to prove ones origin, a nobleman had to show his coats of arms that were considered as a natural attribute of the belonging to a certain class. Almost all (more than 200) families of Lithuanian Tartars were recognised as “the old Polish landlords”. The complete integration of Tartarian noblemen into the main part of the privileged class was accompanied by the adaptation of family coats of arms to the local tradition of heraldry. Tartarian sphragistics used a lot of emblems of the Polish–Lithuanian heraldry that allowed to identify the picture of a seal with one or another coat of arms. However, consequently the Polish–Lithuanian heraldry obtained some very individual elements (coats of arms of Azulewicz, Achmatowicz, Araž, Bazarewicz, Bielak, Kajszyty, Koryca, Miesiąc, Muchla, Prassa, Tarak, Tuhan, Ulan, etc.). Some of them (ex.: Kajszyly, Ulan) are directly originated from the tamgas of hordes. In this way some early heraldic traditions of the Lithuanian Tartars that were a part of the heraldry of both: the GDL and the Golden Horde, were maintained.

ISBN:
9786094110269
ISSN:
1648-3294
Related Publications:
Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego / Stanisław Dumin. Gdańsk : Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 1999. 139 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22767
Updated:
2013-04-28 20:07:00
Metrics:
Views: 23
Export: