Privataus ir viešojo sektorių partnerystė : vadybos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Privataus ir viešojo sektorių partnerystė: vadybos aspektai
Alternative Title:
Private and public sectors partnership: aspects of management
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2007, Nr. 4, p. 53-63
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Partnerystė; Privatus ir viešasis sektorius; Privatus sektorius; Projektų rizikos; Viešasis sektorius; Partnership; Private and public sector; Private sector; Project Risk; Public sector.
Keywords:
LT
Partnerystė; Privatus ir viešasis sektorius; Privatus sektorius; Projektų rizikos; Viešasis sektorius.
EN
Partnership; Private and public sector; Private sector; Project Risk; Public sector.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta išplėsta privataus ir viešojo sektorių partnerystės samprata. Pabrėžiama, kad tai yra tarpinis variantas tarp viešųjų pirkimų ir privatizavimo. Straipsnyje plačiai apžvelgiamos PVP projektų rizikos ir jų valdymas. Akcentuojama, kad viešasis sekrorius turėtų didžiausią dalį rizikos perkelti privačiam sektoriui, sau pasilikdamas kontrolės funkciją. Didžiosios Britanijos pavyzdžiu atskleidžiami kai kurie PVP projektų efektyvaus valdymo aspektai. Pažymima, kad privačios kompanijos greičiau įgyvendina projektus. Straipsnyje pateikiamos PVP tobulinimo gairės Lietuvoje. Pabrėžiama teisinės bazės poreikis, projektų diferencijavimo pagal tipus, atsakomybės bei atskaitomybės klausimai. [Iš leidinio]

ENThe article covers an extensive concept of partnership of private and public sectors. The authors emphasize an intermediate case existing between public procurement and privatization. The paper also give a broad overview of risks and tbeir management related to the PPP projects. The idea of the necessity of the public sector to transfer risk to the private one maintaining the controlling function is emphasized. By applying Great Britain's example, the authors reveal some of the aspects of an effective management of PPP projects. Private companies are seen as entities that are capable of implementing projects in a faster way. The article presents some guidelines for the PPP improvement in Lithuania. The necessity of law and institution as well as the issues related to projects differentiation according to the types, responsibility and accountability is emphasized. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37376
Updated:
2019-09-01 19:55:45
Metrics:
Views: 20
Export: