Viešojo ir privataus sektorių partnerystės svarba realizuojant regiono konkurencinę strategiją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės svarba realizuojant regiono konkurencinę strategiją
Alternative Title:
Role of public-private partnerships in realizing competetive strategy of the region
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 809-818
Keywords:
LT
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė; Naujoji viešoji vadyba; Partnerystė; Konkurencingumas.
EN
Public-private partnerships; New public management; Partnership success factors; Competitiveness.
Summary / Abstract:

LTValstybės institucijų, kitų viešojo sektoriaus organizacijų bei institucijų svarba kuriant ir realizuojant šalies ar regiono konkurencingumo didinimo strategijas yra visuotinai pripažįstama. Tačiau vis dar vyksta aktyvios mokslinės diskusijos apie tokių institucijų įtakos laipsnį bei formas. Viešojo sektoriaus įtaka konkurencingumo didinimui pasireiškia ir per viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę (VPP), nes sukuriamas balansas tarp dviejų kraštutinumų – biurokratijos ir monopolijos (Zarco-Jasso, 2005). Straipsnyje teoriškai pagrindžiami veiksniai, lemiantys sėkmingą viešojo ir privataus sektorių partnerystę siekiant teigiamų rezultatų realizuojant konkurencingumo didinimo strategiją. Pirmiausia atliekama partnerystę tarp viešojo ir privataus sektoriaus pagrindžiančių teorijų kritinė analizė pakitusių konkurencingumą lemiančių veiksnių ir aplinkybių kontekste. Toliau formuluojama viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata bei pateikiama viešojo ir privataus sektorių partnerystės tipų įvairovė atsižvelgiant į dalyvių teisinę formą, struktūrų skirtumus, viešumo-privatumo kriterijus ir rizikos pasidalijimo laipsnį. Galiausiai, identifikavus problemas su kuriomis buvo susidurta realizuojant VPP veiklą, išryškinami teoriškai pagrįsti tokios partnerystės sėkmę lemiantys veiksniai. [Iš leidinio]

ENThe importance of state institutions and other public sector organizations and institutions in creating and realizing strategies for increase of competitiveness of the country or region is widely recognized. However, there are still going on active scientific discussions about the forms and degree of impact of such institutions. The influence of the public sector on the increase of competitiveness is demonstrated through public and private partnerships (PPPs), because this form of cooperation creates balance between two extremities – bureaucracy and monopoly (Zarco-Jasso, 2005). The article presents and theoretically substantiates the factors determining successful PPPs seeking positive results in realizing the strategy for the increase of competitiveness. First, there is presented critical analysis of the theories, which served as a theoretical basis for the emergence of PPPs, in the context of changed factors and circumstances determining competitiveness. Further the article discusses various concepts of PPPs and demonstrates the variety of partnerships given the legal form of partners, structural differences, dimensions of publicness and degree of risk sharing. Finally, after identifying some problems encountered in implementing PPPs, based on theoretical research of a number of different experiences in variety of sectors, the article distinguishes factors that are essential for the successful public and private partnerships. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22319
Updated:
2018-12-17 12:31:28
Metrics:
Views: 12    Downloads: 7
Export: