Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Privatus sektorius; Partnerystė; Public sector; Private sector; Partnership.
Keywords:
LT
Partnerystė; Privatus sektorius; Viešasis sektorius.
EN
Partnership; Private sector; Public sector.
Summary / Abstract:

LTVykstant sparčiai globalizacijai ir technologijų plėtrai, daugelio pasaulio šalių viešasis sektorius išgyvena reikšmingas permainas. Daugelyje demokratinių šalių galima stebėti panašų reiškinį - gyventojai praranda pasitikėjimą valdžia. Piliečiai abejoja net gebėjimu teikti viešąsias gėrybes ir paslaugas, kurios finansuojamos iš jų (kaip mokesčių mokėtojų pinigų), produktyviai ir efektyviai, todėl jie linkę vis labiau pasitikėti privataus sektoriaus galia gerinant gyvenimo sąlygas visuomenėje. Dalis šio pasitikėjimo sietina su privataus sektoriaus sukurta materialinio klestėjimo iliuzija. Lygiagrečiai manoma, kad augimas ir plėtra galimi be praeities ekonominių, socialinių ir politinių klaidų. Manoma, kad privačios įmonės didindamos socialinę atsakomybę sumažins ar panaikins žalą, o entrepreneriška energija, gali būti panaudota sprendžiant svarbias socialines-ekonomines, ekologines problemas, kurių šiandienos vyriausybės nepastebi ar nesiima spręsti. Be pasitikėjimo rinka iš naujo atrandama ir vystoma tai, ką Drayton įvardina kaip "piliečių sektorius". Požiūris į "piliečių sektorių" apima skirtingas organizacijas, sukurtas ir vadovaujamas individualių entreprenerių, kurie patys imasi veiksmų, kad įgalintų visuomenę padėti sau ir kitiems. Kitos „piliečių sektoriaus" organizacijos veikia kaip asociacijos, padedančios atkurti individų orumą bei kolektyvinį solidarumą tarp grupių, įveikti socialinę atskirtį. Tokiu būdu veikiamos atviros politinės organizacijos, kurios siekia įtakoti tiek vyriausybę, tiek ir verslo struktūras, įgalinant jas labiau atstovauti viešąjį interesą. [Iš straipsnio, p. 182]

ISBN:
9786094540509
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93080
Updated:
2022-01-07 14:05:58
Metrics:
Views: 30
Export: