Statutinių pareigūnų karjeros problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statutinių pareigūnų karjeros problemos
Alternative Title:
Complex of statutory officer career problems
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 36 (28), p. 44-58
Keywords:
LT
Statutiniai pareigūnai, karjera, valstybės tarnyba, policija; Statutinių institucijų karjeros tarnybos pareigūnai; Valstybės tarnautojas; Viešoji teisė.
EN
Civil servant; Public law; Statutory institution career officers; Statutory officers, career, civil service, police.
Summary / Abstract:

LTSpartūs socialiniai procesai tiesiogiai veikia valstybės institucijų veiklą, jų vidaus administravimą. Valstybės tarnybos, palaikančios teisėtvarką, teisėsaugą, atliekančios įstatymų įgyvendinimo kontrolę arba priežiūrą, užkardančios ar atskleidžiančios nusikaltimus, negali spręsti savo vidaus administravimo problemų atsiribodamos nuo šalies viešojo gyvenimo. Taigi institucijų, įstaigų vidaus reglamentavimo koncepcija turi būti kuriama atsižvelgiant į daugelį socialinių veiksnių. Straipsnyje siekiama daugiau dėmesio skirti šalies statutinių pareigūnų teisinio statuso analizei. Teisė yra pagrindas sprendžiant visas sudėtingas statutinių tarnybų veiklos problemas. Keičiantis valstybės teisėsaugos funkcijų sampratai, ypač keičiasi specialiųjų tarnybų uždaviniai, pareigūnų funkcijos bendruomenėje. Reikia sutikti su moksle vyraujančia nuostata, kad institucijos, įstaigos, kurios nepuoselėja savo vidaus administravimo, stengiasi nematyti personalo problemų, nekuria teisinėmis priemonėmis valdomos pareigūnų karjeros sąlygų, jų paskatų sistemos, anksčiau ar vėliau tampa nepajėgios tinkamai reaguoti į visuomenės gyvenimo permainas, įgyvendinti joms pavestas funkcijas. Ši hipotezė straipsnyje grindžiama mokslo šaltinių analize bei autoriaus atlikto pirminio sociologinio tyrimo duomenimis. Straipsnis yra tęstinis. Juo siekiama atkreipti mokslininkų, praktikų bei vadovų, formuojančių personalo valdymo strategiją, dėmesį į esmines pareigūnų karjeros procesų valdymo šalyje problemas. [Iš leidinio]

ENThis article is the third in series and this part to discuss various aspects of governing process of career in statutory institutions. The article presents the analysis of police and customs officer career problems. Classification of career control in our country is presented: - the contemporary conception of civil service, - administration of the process of career, - the fundamental analysis of career process - the career administration problems in police and customs institutions. Such a multifaceted body clearly warrants the best critical attention in the form of research and statutory (police, customs) institutions study. The career problems as aspect of research should therefore be complemented with research on the police and customs by organizations independent of statutory institutions. A close link between statutory officers training and universities is an example of measures that could serve such a research purpose. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35509
Updated:
2019-01-31 08:02:39
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: