Muitinė ir karjeros tarnyboje problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muitinė ir karjeros tarnyboje problemos
Alternative Title:
Customs and career problems
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 49 (41), p. 32-46
Keywords:
LT
Karjera; Kvalifikaciniai reikalavimai; Muitinė; Muitinė, karjera; Muitinės pašto pareigūnas; Profesinis rengimas.
EN
Carreer; Cerreer Education; Customs; Customs Posts Officer; Customs Posts Officer, Training requirements; Customs, Carreer; Training Requirements.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Vyriausybės 2001–2004 metų programoje yra įtvirtintos nuostatos dėl valstybės tarnybos reformos tolesnės eigos. Šių nuostatų tikslas – optimizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą ir sudaryti sąlygas formuoti profesionalią valstybės tarnybą, labiau atitinkančią Europos Sąjungoje galiojančius kriterijus. Muitinėje, kaip ir kitose valstybės tarnybose, ieškoma funkcionalaus valstybės tarnybos modelio. Europos Sąjungos šalys turi senas lanksčias valdymo tradicijas. Jos sukūrė savitus, gana griežtai įstatymais reglamentuotus valstybės tarnybos organizavimo modelius. Valstybės tarnybos organizavimo modeliai yra skirtingi. Siekdama kuo didesnio įstaigų, jų pareigūnų veiklos efektyvumo ir atsižvelgdama į vykstančius integracinius procesus, vietos tradicijas bei kitas aplinkybes, Lietuvos muitinė taip pat kuria lankstų, skirtą spręsti besikeičiančios visuomenės problemas tarnybos modelį. Bene labiausiai paplitęs Vakaruose ir vis labiau mūsų šalyje įsitvirtinantis vadinamasis karjeros modelis. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti skaitytojų dėmesį į šio tarnybos modelio diegimo Lietuvos muitinėje problemas. [Iš leidinio]

ENThe Annual Programme of the Government of the Republic of Lithuania for 2001–2004 specifies provisions regarding further implementation of the civil service reform. The aim of these provisions is to optimise human resources management and develop conditions for the formation of professional civil service more correspondent to the criteria valid in the European Union. A functional model of civil service is aspired for in customs as well as in other civil services. Members of the European Union have old flexible management traditions. They created thier individual and rather strict models of civil service organisation strictly governed by laws. There are different models of civil service organisation. In order to improve the efficiency of activities of institutions and their servants and taking into consideration the on-going integration process, the Lithuanian customs is also developing a flexible model of service aimed at providing solutions to problems of the changing society. The so-called career model is probably the model mostly spread in Western countries. It is gradually becoming popular in Lithuania as well. This article is aimed at drawing readers’ attention to problems of introduction of this service model in Lithuanian customs.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37498
Updated:
2018-12-17 11:15:30
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: