Ekonomikos subjektų konkurencinės aplinkos vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos subjektų konkurencinės aplinkos vertinimas: disertacija
Alternative Title:
Assessment of a competitive environment of economic entities
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKonkurencijos aštrėjimą vis didesniu mastu lemia dalyvių prekybos operacijose skaičiaus augimas. Greta multinacionalinių gigantų į kovą rinkoje vis didesniu mastu įsitraukia vidutinės ir smulkios įmonės. Konkurencijos plėtra spartina jai būdingus procesus: vyksta spartus jos formų ir metodų atsinaujinimas, daugėja naujų prekių, technologijų, vyksta naujų pardavimo rinkų paieška. Disertacijos tikslas - nustatyti ir ištirti ekonomikos subjektų konkurencinės aplinkos sampratą, veiksnius, parengti kompleksinį konkurencinės aplinkos vertinimo modelį. Tyrimo objektas - ekonomikos subjekto konkurencinė aplinka: samprata, struktūra, vertinimo principai. Iškeltam tyrimo tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: • Išanalizuoti teorines konkurencijos, konkurencinės aplinkos ir rinkos struktūros sampratas ir jų tarpusavio santykį bei įtaką ekonomikos subjekto veikiai. • Išnagrinėti rinkos struktūros, kaip vienos iš ekonomikos subjekto konkurencinės aplinkos vertinimo dedamųjų, vertinimo principus bei panaudojimo galimybes. • Išnagrinėti pagrindimus konkurencinės aplinkos vertinimo kriterijus ir jų analizei naudojamus metodus bei taikymo ypatumus. • Sudaryti ekonomikos subjekto konkurencinės aplinkos vertinimo seką ir parengti kompleksinį ekonomikos subjekto konkurencinės aplinkos vertinimo modelį. • Atlikti ekonomikos subjekto konkurencinės aplinkos vertinimą, taikant kompleksinį modelį ir naudojant parengtą tyrimo metodiką. Darbo išvadose pateikti pagrindiniai disertacinio tyrimo rezultatai.

ENAn increasing number of agents in trade operations determine the increasing competitiveness. Alongside with multinational giants, medium and small enterprises are more and more competing for their place in the market. The competition development accelerates such processes as rapid renovation of its forms and methods, the increase in new products and technologies, and a search for new sales markets. The aim of the thesis is to determine and examine the notion of competitive environment to economic agents, its factors, as well as to prepare a complex evaluation model for a competitive environment. The aim of the study is a competitive environment for economic agents, its concept, structure and principles of assessment. The following goals have been established to reach the aims: • To study theoretical concepts of competition, competitive environment and market structure, their interrelation and their impact on the activities of economic agents. • To analyse the market structure as one of the competitive market assessment components, economic subjects, principles of their assessment, and the potential of their use. • To analyse the main assessment criteria of the competitive market, their analysis methods, and specifics of their application. • To set up the competitive market assessment sequence and to work out a complex model of competitive market assessment of economic subjects. • To make an assessment of a competitive market of the economic subjects, applying a complex model and the draft study method. The main study results are given in the conclusions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10506
Updated:
2022-02-07 20:09:00
Metrics:
Views: 58
Export: