Pardavimo prognozavimo sistema pramonės įmonėse: valdymo aspektas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pardavimo prognozavimo sistema pramonės įmonėse: valdymo aspektas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
146 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas - sukurti pramonės įmonių prekių pardavimo prognozavimo sistemą, susiejančia pardavimo prognozavimo metodus ir prognozavimo valdymo alternatyvas ir leidžiančia gauti patikimus adekvačius ar artimus realybei prognozinius įvertinimus. Darbe išnagrinėtos prognozavimo teorijoje mokslininkų pateiktos prognozavimų sistemų sampratos ir struktūros interpretacijos. Apibendrinta pardavimų prognozavimo sistemos samprata bei išskirti pozityvus ir negatyvus pateikiamų pardavimų prognozavimo sistemų aspektai. Išstudijuoti ir susisteminti pardavimo prognozavimo ir kiti su prognozavimo vykdymu susiję metodai, principai ir taisyklės. Ištirta prognozavimo būklė Lietuvos lengvosios pramonės įmonėse ir nustatyti ją lemiantys veiksniai. Atskleistos ir pagrįstos pardavimo prognozavimo tobulinimo įmonėse galimybės. Remiantis teorinio ir empyrinio pardavimo prognozavimo tyrimo rezultatais, suformuota pardavimo prognozavimo sistema, adaptyvi pramonės įmonių veikloje.

ENThe aim of the dissertation is to create a sales forecasting system for industrial enterprises, that would involve sales forecasting methods and forecasting management alternatives, and that would enable to make reliable and adequate forecasts. The work analyses different theoretical concepts of forecasting systems and their structural interpretations. It summarizes the concept of a sales forecasting system and lists its positive as well as negative aspects. It also analyses and systemizes different sales forecasting methods as well as the methods, principles and rules related to their implementation. The work analyses forecasting in Lithuania’s light industry enterprises and establishes related crucial factors. It describes and substantiates the opportunities for improving sales forecasting in enterprises. A sales forecasting system was developed based on the results of the theoretical and empirical research on sales forecasting. The system is easy to adapt to different enterprises.

Related Publications:
Konkurencinės rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimas / Vaida Kvainauskaitė, Vytautas Snieška. Kaunas : Technologija, 2003. 170 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10345
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 19
Export: