Macro consumption : analysis of demographical factors influencing bread consumption in Lithuania and Estonia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Macro consumption: analysis of demographical factors influencing bread consumption in Lithuania and Estonia
In the Book:
Society and Consumption: Economic-Managerial and Social-Cultural Factors. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2004. P. 583-595
Summary / Abstract:

LTVykstantys globalizacijos procesai ir intensyvus gyvenimo būdas smarkiai keičia tai, kaip žmonija įtakoja daugelį ekonomikos veiksnių, ypač vartojimą. Vartojimo lygis neretai tampa asmenybės saviraiškos būdu. Tokie procesai keičia vartojimo modelius tiek regioninėse, tiek pasaulinėse rinkose. Pokyčiai įtakoja daugelio rūšių prekių paklausą ir pasiūlą. Vartojimas ir vartotojų elgesys yra dinamiškas socialinis - kultūrinis reiškinys. Šios koncepcijos yra susijusios ir jas analizuoja ekonomikos mokslas ir mokslas apie elgesį. Straipsnio tikslas buvo nustatyti sąveiką tarp demografinių faktorių ir duonos produktų suvartojimo Lietuvos ir Estijos rinkose, vadovaujantis teorinėmis sampratomis ir makrovartojimo faktoriais. Tyrimo rezultatai gali padėti įvertinti rinkos patrauklumą verslui vystyti duonos ir grūdų produktų sektoriuje. Buvo analizuojami 1996-2002 metų demografiniai statistiniai duomenys, o taip pat duomenys, rodantys duonos produktų vartojimo modelius. Vartojimą ir vartotojo elgesį įtakoja daug veiksnių ir procesų: globalizacijos procesas; rinkos suvaržymų mažinimas; vartotojų gyvenimo būdo pokyčiai; įvairūs aplinkos faktoriai (socialiniai, demografiniai ir kultūriniai). Makrovartojimą skirtingai interpretuoja ekonomistai ir rinkodaros tyrėjai. Tačiau veiksniai, įtakojantys vartojimą yra interpretuojami vienodai. Buvo atlikta duonos ir grūdų produktų makrovartojimo analizė, atsižvelgiant į demografinius faktorius dviejose šalyse, kurios vienodos savo teritorijomis ir istorija. Ji atskleidė nedidelius vartojimo abiejose šalyse skirtumus. Buvo atskleisti skirtumai bendrame ir struktūriniame vartojime.Reikšminiai žodžiai.

ENThe ongoing processes of globalization and the intensive way of life dramatically change the way the humanity influences many economical factors, especially consumption. The level of consumption often becomes a way of self-expression of a personality. This process results in the changes of consumption patterns both in regional and worldwide markets. The changes influence the demand and supply for variety of products. This research has focused on the analysis of the variation of consumption levels of the bread products in two countries - Lithuania and Estonia. The aim of this research was to evaluate the influence of the sociodemographic factors to the consumption of bread products and to present the consumption trends for Lithuanian and Estonian markets. The results of this research can help to evaluate the market attractiveness for doing business in bread and grain products sector. Demographical statistical data, as well as data representing consumption patterns of the bread products for the years 1996 through 2002 were analyzed. The descriptive statistics, linear regression and moving average methods were used for the data analysis. The results showed that the consumption level of bread products had a decreasing tendency. The social and demographical factors contributing the most to this variation were determined. Demographical factors which had an influence to this process were analyzed in this research. [From the publication]

ISBN:
9986196256
Related Publications:
Konkurencinės rinkos paklausos vertinimas ir prognozavimas / Vaida Kvainauskaitė, Vytautas Snieška. Kaunas : Technologija, 2003. 170 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9719
Updated:
2013-04-28 17:01:07
Metrics:
Views: 16
Export: