Prasmė ir tapatumas, arba Kelionė į save

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prasmė ir tapatumas, arba Kelionė į save
Publication Data:
Vilnius : Mokslotyros institutas, 2005.
Pages:
268 p
Series:
Lietuvos mokslas; 2005, spec. leid
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Vietoj įžangos — Apie kelionę į save — Apie kalbos ir prasmės filosofiją — Žmonės, ženklai ir prasmės — Ženklai kaip žymės — Ženklai ir vaizdai — Kalbos ženklai — Prasmė kaip erdvė — Ką reiškia? — Išreikšti — Suprasti ir vertinti — Tikėti, manyti, žinoti — Tapatinti netapatų — Kas ką kuria: žmogus - prasmes ar prasmės - žmogų? — „Savęs“ prasmė, arba tapataus netapatumas — Atmintis kaip Ariadnės siūlas — Būti ir atsakyti — Vietoj pabaigos — Literatūra — Terminų ir vardų rodyklė — Meaning and Identity: a Quest for Oneself (Summary).
Keywords:
LT
R. Pavilionis; Filosofija / Philosophy; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Reviews:
Recenzija leidinyje Logos. 2006, 45, p. 218-222
Summary / Abstract:

LTKnygoje šiuolaikinės kalbos filosofijos akiratyje gvildenami prasmės ir individo, suvokiančio pasaulį, kalbą ir save, tapatumo klausimai. Kalbos filosofija aiškinama ne tik kaip kalbos supratimo, bet ir žmogaus gebėjimo suprasti pasaulį filosofija. Einant šiuo keliu, aptariama Aš sąvokos prasmė, keliamas Aš tapatumo klausimas. Taip pat svarstoma apie kalboje išreikštas prasmes ir prasmės prigimtį. Siekiama suprasti kaip tikrovės objektai tampa pasaulio ženklais, kaip jiems suteikiamos reikšmės, arba kaip jie įprasminami. Tokia prieiga leidžia atskleisti prasmių sistemą, prasmių struktūras ir prasmių sintaksę. Kalba, kaip bendras vartotojų kodas, jungia individualias prasmių sistemas į prasmių kontinuumą. Kalba gali būti įrankis ir savitoms prasmių sistemų sudaryti, ir socialiai reikšmingiems konvencionaliems pasaulio vaizdams kurti. Tad kalba sudaro prielaidas individualių prasmių sistemų komunikacijai, jų sąveikai ir sugyvenimui. Toks požiūris ne tik paaiškina prasmės sistemų sudarymo vyksmą, jų išreiškiamumo ženklais galimybes, bet ir leidžia aiškintis patį ženklų supratimo reiškinį. Ir pagaliau, knygoje iškeliamas klausimas apie žmogaus ir jo prasmių sistemos tapatumą. Prieinama išvados, kad kalba yra vienas iš labiausiai prasmių sistemą veikiančių veiksnių, vienaip ar kitaip pasireiškiančių ir individo gyvenime, kurį nusako fizinio ir semantinio subjektų sambūvis ir sąveika. Individo tapatumas yra individą sudarančių fizinio ir semantinio subjektų tapatumas, kuris deda mūsų pasaulio ir savęs suvokimo komunikacijos pagrindus.Reikšminiai žodžiai: Kalbos filosofija; Kalbos semantika; Kalbos ženklas; Mąstymas; Prasmė; R. Pavilionis; Tapatumas; Cogitation; Identity; Linguistic sign; Meaning; Philosophy of language; R. Pavilionis; Semantics of language.

ENThe issues of the identity of the sense and individual, who perceives the world, language and himself, are analysed in the context of modern language philosophy in the book. Language philosophy is explained not only as philosophy of language comprehension, but also as philosophy of the man’s ability to understand the world. In this way, the sense of the concept “Me” is discussed, the issue of the identity of Me is raised. Senses expressed in the language and the origin of the sense are also considered. It is sought to understand how objects of the reality become signs of the world, how they are attributed certain meanings and how they acquire sense. This approach allows to reveal the system, structure and syntax of senses. The language, as users’ common code, connects individual sense systems into the continuum of senses. The language may be a tool for forming unique sense systems and creating socially significant conventional views of the world. Therefore, the language preconditions communication, interaction and co-existence of individual sense systems. This approach not only explains the formation of sense systems, the possibilities for their expression as signs, but also makes it possible to explain the phenomenon of sign comprehension. And finally the book raises the issue of the man’s identity and the identity of his sense system. The conclusion is drawn that the language is among the factors affecting the system of senses most, which is evidenced in different ways in the individual’s life, defined by co-existence and interaction of physical and semantic subjects. The individual’s identity is the identity of physical and semantic subjects, constituting the individual, which lays the communication foundations for the comprehension of our world and oneself.

ISBN:
9986795362
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11847
Updated:
2020-09-30 17:19:45
Metrics:
Views: 77
Export: