Rolandas Pavilionis ir Lietuvos filosofija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rolandas Pavilionis ir Lietuvos filosofija
Alternative Title:
Rolandas Pavilionis and Lithuanian philosophy
In the Journal:
Problemos . 2014, Priedas, p. 39-47
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bibliometrija; Citavimas; Lietuvos filosofija; Produktyvumas; Rolandas Pavilionis
EN
Bibliometrics; Citation; Lithuanian philosophy; Productivity; Rolandas Pavilionis
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aptarti Rolando Pavilionio darbų visumą Lietuvos filosofinio diskurso kontekste taikant mokslo sociologijos prieigą. Naudojamos bibliometrijos priemonės (tekstų apimties matavimas, citavimo analizė) filosofo produktyvumui, jo kiekybiniam indėliui į Lietuvos filosofiją ir darbų recepcijai Lietuvoje nustatyti. Apžvelgiami Lietuvos filosofų bandymai interpretuoti Pavilionio filosofiją ar su ja polemizuoti, taip pat kylanti diskusija dėl šio filosofo priklausomybės analitinės filosofijos krypčiai. Konstatuojamas aptariamo filosofo darbų recepcijos Lietuvoje fragmentiškas pobūdis. Pateikiami duomenys rodo, kad Pavilionis yra vienas produktyviausių ir palyginti dažnai cituojamų Lietuvos filosofų, parašęs apie pusę kalbos filosofijos Lietuvoje tekstų. [Iš leidinio]

ENThis article considers the whole corpus of works of Rolandas Pavilionis in the context of Lithuanian philosophical discourse using the approach of sociology of science. Bibliometric means are applied (the measurement of the amplitude of the text, analysis of citations) to determine in quantitative terms the productivity of the philosopher, his contribution to the Lithuanian philosophy, reception of his works in Lithuania. A review is presented of the attempts of Lithuanian philosophers to interpret the philosophy of Pavilionis or to enter into polemics with it, as well as of the rising discussion, whether or not this philosopher belongs to the analytic philosophy trend. The fragmentary character of the reception of the works of this philosopher is stated here. The data presented demonstrate that Pavilionis is one of the most productive and relatively often cited philosophers in Lithuania, having written almost half of the texts of philosophy of language in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-1126, 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62320
Updated:
2020-02-20 14:30:02
Metrics:
Views: 14
Export: