Vertybės kultūrų kontekstuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybės kultūrų kontekstuose
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
185 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvairūs vertybių pavidalai — Vertinimai ir vertybės — Vertinimas, privalomybė, norma — Dabartis – patirtys ir vertybės — Fenomenologinė (krikščioniškoji) vertybių filosofija — Apie sekuliarumą ir sakralumą vertybių kaitos požiūriu — Tautiškumas: duotis ir vertybė — Filosofinė tautinio tapatumo refleksija — Ribos, beribiškumas, priklausomybės — Destruktyvūs nihilizmo pavidalai — Vertybės kultūrų sandūrose — Daugiakultūriškumas – vertybės ir tapatumai — Vakarų ir Rytų kultūrų sąveika — Rytų filosofijos ir religijos recepcija Vakarų krikščionybėje — Žmogaus samprata krikščionybėje ir budizme — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Algirdas Julius Greimas; Dietrichas Hildebrandas; Antanas Maceina; Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche); Stein, Editha; Filosofija / Philosophy; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje spausdinami 1996-2012 metų laikotarpiu recenzuojamuose periodiniuose ir kituose mokslo leidiniuose autoriaus skelbti tekstai. Kai kurie iš jų – gerokai atnaujinti. Darbas pradedamas platesniems teoriniams svarstymams skirtu straipsniu, kuriame dėstoma, kaip leidinio autorius supranta vertybes ir vertinimus, iš jų plaukiančias privalomybes ir normas. Vertybės apibrėžtais pavidalais daugiausia pasirodo etikoje ir estetikoje, tuo tarpu kitose humanitarinių mokslų, kultūros ir visuomenės srityse apibrėžtumo kur kas mažiau. Vis dėlto vertybes ir vertinimus aptiksime visose žmonių tarpusavio santykių ir veiklos srityse, kur siekiama aukštų tikslų, remiamasi aiškiais kriterijais, paisoma įsipareigojimų ir visuomeninio gyvenimo taisyklių. Tai politikos, tautiškumo, moralės, religijos sritys. Vertybių sričiai priskirtini ir tikslai bei siekiamybės, kurios kartkarčiais iškyla tam tikrose istorinėse, politinėse situacijose. Vertinimas suprantamas kaip specifinis, skirtingas nuo pažintinio, žmogaus santykis su tikrove, apimantis plačią jo nuostatų skalę, pasireiškiantis tiek teigiamais, tiek ir neigiamais, įskaitant ir nihilistinius, akcentais. Nes žmonių patirtys ir vertybinės nuostatos dažnai išsiskiria, tai ypač būdinga radikalių istorinių permainų laikotarpiams, kurių ne vieną išgyveno ir mūsų valstybė. Globali visuomenė yra atvirų kultūrinių kontekstų visuomenė, joje susiduria ir bendrauja skirtingų kultūrų žmonės, o bendravimo sėkmė daug priklauso nuo tarpusavio pažinimo ir supratimo. Suvokiant šį poreikį, leidinyje skelbiami straipsniai, skirti kultūrų sandūroms, jų skirtumams ir panašumams. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Aksiologija; Fenomenologija; Filosofija; Greimas, Algirdas, Julius; Hildebrandas,Dietrichas von; Kultūra; Kuzmickas, Bronislovas; Maceina, Antanas; Nietzsche, Friedrichas; Norma; Rytai; Sakralumas; Stein, Editha; Tapatybė; Tautiškumas; Vakarai; Vertybių teorija; Vertybė; Vertybės; Axiology; Culture; East; Greimas, Algirdas, Julius; Hildebrand, Dietrich von; Identity; Kuzmickas, Bronislovas; Maceina, Antanas; Nationality; Nietzsche, Friedrich; Norm; Phenomenology; Philosophy; Sacrality; Stein, Edith; Value theory; Values; West.

ISBN:
9789955195405; 9789955195399 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11672
Updated:
2020-12-28 13:03:40
Metrics:
Views: 40    Downloads: 8
Export: