Lietuvių diasporos kultūrinė spauda: žurnalo "Aidai" tendencijos ir transformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių diasporos kultūrinė spauda: žurnalo "Aidai" tendencijos ir transformacijos
Alternative Title:
Lithuanian diaspora cultural press: trends and transformations of the magazine Aidai (Echoes)
In the Journal:
Soter. 2012, 41 (69), p. 103-115
Keywords:
LT
Išeivija; J. Gimbutas; K. Bradūnas; Kultūros spauda; Kultūros žurnalas"Aidai"; L. Andriekus; Tendencijos; Transformacijos; „Aidai"; „Akiračiai"; „Metmenys.
EN
Cultural magazine Aidai; Culture press; Emigration; J. Gimbutas; K. Bradūnas; L. Andriekus; Tendency; The Aidai; The Akiračiai; The Metmenys; Transformations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuvių diasporos spaudos tendencijos po Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Įvadinėje dalyje trumpai pristatoma lietuvių diasporos spaudos raida ir anksčiau atlikti lietuvių diasporos spaudos tyrimai. Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjamos tokių kultūros žurnalų kaip „Akiračiai" ir „Metmenys" tendencijos iki Lietuvos nepriklausomybės ir jų transformacijos jau atgavus nepriklausomybę. Antrojoje dalyje analizuojama lietuvių kultūros žurnalo „Aidai" raida nuo Antrojo pasaulinio karo, kai žurnalas buvo leidžiamas Vokietijoje (1944-1949) ir JAV (1949-1991), iki 1992 m., sujungus „Aidus" su žurnalu „Naujasis Židinys" Lietuvoje. Paskutinėje straipsnio dalyje svarstomos kultūros žurnalo „Aidai" bendradarbių mažėjimo tendencijos. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the tendencies of the Lithuanian Diaspora press from World War II until the restoration of the independence of Lithuania. Lithuanian Diasporas press development and researches on Lithuanian Diaspora press conducted earlier are shortly presented in the introduction. The first part of the article is dedicated to the tendencies of cultural magazines such as the "Akiračiai" and the "Metmenys" until the restoration of the independence of Lithuania and their transformation after that. The second part of the article analyzes the development of the cultural magazine "Aidai" since World War II, when the magazine was published in Germany (1944-1949) and in the USA (1949-1991), until 1992 when it merged with the magazine "Naujasis Židinys" published in Lithuania. The last part of the article discusses the tendencies of the decrease of the contributors to the cultural magazine "Aidai". [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952 / Remigijus Misiūnas. Vilnius : Versus aureus, 2003. 407 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41940
Updated:
2018-12-17 13:19:45
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: