Tales created by emotionally abused children

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tales created by emotionally abused children
Keywords:
LT
Emocijos / Emotions; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTEmocinė prievarta – vaiko kompetencijos ir savęs vertinimo tyčinis griovimas ar žymus trikdymas dėl žeminimo, bausmių ir normalių socialinių sąveikų slopinimo. Emocinę prievartą nelengva atpažinti, tačiau pedagogai, jaučiantys atsakomybę ugdyti pilnavertę, savimi ir kitais pasitikinčią asmenybę, privalo ieškoti būdų pastebėti šį reiškinį ir padėti vaikui, nes laiku nesuteikta pagalba gali turėti skaudžių pasekmių ateityje. Vienas iš vaiko dvasinio pasaulio pažinimo būdų – jo sukurtų pasakų, kuriose perteikiama asmeninė autoriaus patirtis, gyvenimiškos nuostatos ir suvokiamos dvasinės vertybės, analizė. Šiame straipsnyje, remiantis konkrečiais vaikų sukurtų pasakų pavyzdžiais, interpretuojamas jų turinio santykis su autoriaus emociniais išgyvenimais ir numatoma, kaip pasakos gali būti taikomos vaiko asmenybės savybėms koreguoti. Analizei ir interpretacijai pasirinktos 10–11 metų vaikų sukurtos pasakos. Tyrimu pastebėjome, kad vieni iš daugelio rizikos veiksnių, apsunkinančių pozityvią vaiko raidą – nuolatiniai šeimos nesutarimai, tai, kad vaiką auklėja tik vienas iš tėvų, žemas socialinis ekonominis statusas, prastos šeimos materialinės sąlygos. Ieškoti harmonijos savo vidiniame ir išoriniame gyvenime vaikui gali padėti mūsų kultūros paveldas – pasakos, bręstančiai asmenybei suprantama forma padedančios suvokti gyvenimo prasmę, formuotis teigiamą ateities viziją, įsisąmoninant, kad daug kas priklauso nuo žmogaus noro ir pastangų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikai; Netektis; Emocijos; Šeima; Elgsena (elgesys); Koregavimas.

ENEmotional violence is an intentional destruction or a significant disturbance of the child’s competence and self-esteem as a result of humiliation, punishments and the suppression of normal social interactions. Emotional violence is not easily identifiable; however, pedagogues who feel responsibility for the education of a fully-fledged, self-confident and trusting personality must find ways to notice this phenomenon and help the child because failure to provide timely assistance may have painful consequences in the future. One of the ways to learn the child’s internal spiritual world is the analysis of the child’s personal fairytales that convey the author’s personal experiences, the life views and the understanding of the spiritual values. This article uses particular examples of fairytales created by children to analyse the relation between their content and the emotional state of their authors and suggests the application of fairytales in the correction of the child’s personal characteristics. Fairytales created by 10-11 year-old children have been chosen for the analysis and interpretation. The study reveals the following risk factors that hamper the child’s positive development: permanent conflicts in the family; upbringing by only one of the parents; low social economic status, and poor material conditions of the family. Our cultural heritage – fairytales may help the child seeking to attain harmony in internal and external life by helping a growing personality to grasp the meaning of life in an accessible form, forming a positive future vision, and teaching that much depends on the person’s wishes and efforts.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1245
Updated:
2018-12-17 11:33:54
Metrics:
Views: 48    Downloads: 2
Export: