Vyresniųjų paauglių, besigydančių sanatorijoje, emocinių būsenų kitimas, taikant C. A. Raimundo "Gyvenimo žaidimas" terapijos metodą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vyresniųjų paauglių, besigydančių sanatorijoje, emocinių būsenų kitimas, taikant C. A. Raimundo "Gyvenimo žaidimas" terapijos metodą
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 2 (21), p. 138-145, 146-153
Keywords:
LT
Emocinės būsenos (džiaugsmas; Pyktis; Baimė ir liūdesys); žaidimų terapija.; žaidimų terapija.
EN
Emotional state (delight; Irritation; Fear and sadness); Play terapy.
Summary / Abstract:

LTEmpiriniais stebėjimais bei tyrimais nustatyta, kad sergantys vaikai pasižymi pablogėjusia emocine būsena, menkesne saviverte, didesniu nerimu, kurie dar intensyvesni vaikų, besigydančių sanatorijose ir reabilitacijos ligoninėse. Iškyla būtinybė suteikti jiems priimtiną psichologinę pagalbą, kuri aktyvintų jų prisitaikymo resursus. Vienu iš tokios pagalbos būdų galėtų būti žaidimų terapija. Šio tyrimo tikslas - atskleisti emocinių būsenų kitimą dėl žaidimų terapijos taikymo paaugliams, besigydantiems sanatorijoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad psichodramos principais pagrįsto žaidimų terapijos metodo "Gyvenimo žaidimo" taikymas teigiamai veikia bazinių emocijų kaitą. [Iš leidinio]

ENEmpirical observation and research have established that children who are ill often have a reduced emotional state, lower self-esteem, and greater anxiety, which is even more intensive for children who stay in sanatoria and rehabilitation clinics. It is necessary to offer them acceptable psychological support which would activate their adjustment resources. One of the ways of such support could be play therapy. The aim of the present research is to reveal the change in the emotional states due to the application of play therapy for teenagers in their late teens staying in sanatoria. The research results revealed that the application of the play therapy method based on the principles of psychological drama and called "Play of Life" positively affects the change of basic emotions. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21339
Updated:
2018-12-17 12:28:31
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: