Pedagogai apie moksleivių krūvį: ugdymo turinio aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogai apie moksleivių krūvį: ugdymo turinio aspektas
Alternative Title:
Attitudes of teachers' toward training load of students: aspect of learning content
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 29-32
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama bendra mokytojų nuomonė apie moksleivių mokymosi krūvį ugdymo turinio aspektu. Keliami šie uždaviniai: a) atskleisti mokytojų nuomonę apie tai, ar moksleiviai yra perkraunami; b) išanalizuoti pedagogų nuomonę apie tai, kokią reikšmę moksleivių krūviui turi skirtingų mokomųjų dalykų programų turinys; c) nustatyti mokytojų požiūrį į standartų įtaką ugdymo turiniui; d) apžvelgti respondentų nuomonę apie tai, kokios mokytojų savybės daro įtaką ugdymo turinio atrankai. Taikyta literatūros analizė bei atliktas empirinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 146 bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojai. Šio žvalgomojo tyrimo, atlikto 2001 m., rezultatai atskleidė, kad Lietuvos moksleiviai yra perkrauti. Pedagogų nuomone, moksleivių perkrovimą lemia programų turinys, kurį respondentai supranta gana nevienareikšmiškai. Dalykų mokytojai pasigenda dar detalesnių mokomųjų dalykų standartų ir programų. Ugdymo turinio atrankai ryškiausią įtaką daro mokytojo profesionalumas ir kompetencijos. Siūloma atlikti išsamų kompeksinį tyrimą moksleivių perkrovimo problemos analizei, kuris padėtų ieškoti jos sprendimo variantų.Reikšminiai žodžiai: Ugdymo turinys; Ugdymo standartai; Moksleivių krūvis; Mokytojo priedermė; Interiorizacija; Content of education; Educational standards; Load of pupils; Teacher's obligation; Interiorization.

ENThe article tries to analyse the general opinion of teachers toward the pupil's studying load from the training aspect. The research results (2001) show that the majority of teachers (84,9%) working at different types of school think that pupils in Lithuania are overloaded with their studies. Teachers who took part in this research, pointed out the load of students is conditioned by the syllabus content of the subjects: the opinion, that only in this way it is possible to get ready for the school leaving examinations (34,2%), the opinion, that it is necessary to learn everything what is in the syllabus (35%), also not paying attention to the similar subjects (11%) and the fact that there is no alternative syllabus (12,3%). 24,7% of the teachers pointed out, that the syllabus content of the subject does not influence the pupil's training load, as the teacher can choose what to teach. Keywords: studying load, the teacher's obligation, interiorization, training philosophy, training content, training standarts. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8709
Updated:
2018-12-17 11:21:07
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: