Mokytojo kompetencijos: į pedagogo asmenybę orientuoti moksleivių lūkesčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo kompetencijos: į pedagogo asmenybę orientuoti moksleivių lūkesčiai
Alternative Title:
Teacher's competences: students' expectations orientated to the teacher's personality
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 71, p. 51-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokyklos kaita,; Pedagogo profesija; Požiūris; Ugdymo veikėjai; Kompetencijos; Santykių sistema; School changes; Pedagogical profession; Point of view; Education partaker; Competences; Relationships system.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokykla / School; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Požiūris; Santykių sistema; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, siekiant pedagoginiu-psichologiniu aspektu išanalizuoti X ir XII klasių mokinių lūkesčius ugdytojo asmenybės atžvilgiu, buvo atskleisti ugdymo veikėjų santykių kokybė dabarties mokykloje, nustatytos vertingiausios mokytojų savybės moksleivių požiūriu bei paanalizuota narkotikų problema ugdymo dalyvių santykių kontekste. Naudoti šie tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros ir švietimą reglamentuojančių dokumentų analizė), istoriniai lyginamieji (koncepcijų, sampratų ir požiūrių lyginamoji analizė, metaanalizė), empiriniai (anketinė apklausa), trianguliacija. Tyrimas atliktas 2002 m., apklausoje dalyvavo 732 moksleiviai iš visų Lietuvos regionų. Nustatyta, kad didžioji dauguma respondentų ugdytojų ir ugdytinių santykių kokybę šiandienos mokykloje vertina gana pozityviai. Šilčiausiais ir draugiškiausiais santykiais su mokytojais džiaugiasi gimnazistai ir jaunimo mokyklų auklėtiniai. Negatyviausiai ugdytojų ir ugdytinių santykius apibūdino miestų vidurinių ir kaimų pagrindinių mokyklų mokiniai. Atskleistos labiausiai moksleivių vertinamos pedagogų savybės (kompetencijos): galimybė pasikalbėti apie viską, objektyvus žinių vertinimas, rūpinimasis moksleivių problemomis, aukšta dalykinė kompetencija ir kt. Tyrimu atskleista atvirkštinė priklausomybė tarp respondentų požiūrio į narkotines medžiagas ir jų santykių su mokytojais kokybės. Mokytojo autoritetas, jo kompetencijos padeda moksleiviams išlikti stipriems, nepalūžti, nepasimesti susidūrus su laikmečio sunkumais.

ENIn this article, seeking to pedagogically and psychologically analyse expectations of the 10th and 12th year students with regard to personalities of their educators, the quality of the relations between members of school communities in contemporary schools was revealed, the most valuable teachers’ characteristics with regard to students were identified and the problem of drugs in the context of relations between education participants was analysed. The following research methods were used: theoretical (analysis of scientific literature and documents regulating education), historically comparative (comparative analysis of concepts and attitudes, meta-analysis), empirical (questionnaire survey), triangulation. The research was performed in 2002, and 732 students from all Lithuanian regions participated in it. It was established that the major share of the respondents and students regard the quality of the relations between educators and students quite positively. Students of high schools and youth schools named their relations with teachers as the warmest and most friendly relations. Students of urban secondary and rural basic schools expressed the most negative opinion about the relations between educators and students. The following teachers’ characteristics (competences) most appreciated by students were revealed: the possibility of discussing everything, objective knowledge assessment, attention to students’ problems, high competence, etc. The inverse dependence between the respondents’ attitudes towards drugs and their relations with teachers was established during the research. The authority of the teacher and his competences help students stay strong and face difficulties.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13571
Updated:
2018-12-17 11:22:46
Metrics:
Views: 30    Downloads: 15
Export: