Mokinių savijauta pakeitus mokyklą: empirinio tyrimo duomenų interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių savijauta pakeitus mokyklą: empirinio tyrimo duomenų interpretacija
Alternative Title:
Students’ state of feelings after school change: an interpretation of the empirical research data
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 67-81
Keywords:
LT
savijauta; mokyklos keitimas; ugdymasis; saviraiška; ugdymo pakopos.
EN
behavior; school change; education; self-expression; school levels.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma apie mokyklą pakeitusių vaikų savijautą atskirose ugdymo pakopose. Konstatuojama, kad daugiau kaip pusės vieną ar keletą kartų mokyklas keitusių vaikų savijauta pagerėjo. Perėjusieji į kitas mokyklas pateko į geresnes sąlygas saviraiškos, ugdymosi, socializacijos požiūriu. Mokyklos keitimo laikas savijautai reikšmės neturi. Savijautos pasikeitimas susijęs su jos keitimą paskatinusiais veiksniais: pačių mokinių apsisprendimu, tėvų noru, mokyklos paskatomis, neišvengiamumu keisti mokyklą dėl jos tipo. Tėvų išsilavinimas nėra esminis mokyklą pakeitusio vaiko savijautos veiksnys. Palankios sąlygos puikiai mokinių savijautai yra rajono centruose veikiančiose mokyklose. [Iš leidinio]

ENThis article is dedicated to a problem of school change on various school levels. The research confirms that more than half of the students have positive feelings after changing schools. These students have found better conditions for self-expression, education, socialization in new schools. The period of school change actually docs not matter. The major changes in feelings depend on such factors as self-decision, parent wills, school suggestions, necessity to change school types, etc. Less significant factors is parents education degree. The optimal conditions for better students' feelings are provided in schools that are situated in the district center. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17419
Updated:
2018-12-17 12:03:55
Metrics:
Views: 2
Export: