Skudučiavimo ištakos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skudučiavimo ištakos
Alternative Title:
The Origin of multi-pipe whistle music
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 39-69. Etninė muzika
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamuoju tipologiniu metodu nagrinėjamos Šiaurės rytų Europos nesurištos kolektyvinės daugiavamzdės dūdelės arba skudučių tipo instrumentai: lietuvių šiaurės rytų aukštaičių skudučiai, Komijos Respublikos komių-zyrių kuima čipsan („trys švilpukai“), Permės komių pöljannėz („dūdelės”), Briansko ir Kursko sr. rusų kuvikly bei kugikly (pavadinimai tiksliai neverčiami). Muzikavimą šiais instrumentais siejant su paukščiais bei kitais gyvūnais ir jų balsais, pirmykštėmis skaičiuotėmis, archeologinėmis iškasenomis bei kultūromis ir t.t., gvildenamos šio itin archajiško etninės kultūros reiškinio ištakos. Išnagrinėjus skudučiavimo ištakų Šiaurės rytų Europoje problematiką, galima manyti, kad skirtingų tautų skudučių tipo instrumentus sieja ne tik tipologiniai, bet galbūt ir genetiniai bendrumai. Ryšys su paukščiais juos gali susieti su ankstyvaisiais totemistiniais, protėvių kulto ir kitokiais ritualais bei apeigomis. Skudučių tipo instrumentų ryšys su paukščiais – tarpininkais tarp „šio“ ir „ano“ pasaulio, simboliškai dalyvaujančiais svarbiausiose žmogaus gyvenimo apeigose, o labiausiai su antimi ir kitais vandens paukščiais, leidžia manyti, kad šie instrumentai turėjo būti naudojami ne tik žmogaus gimimo, vestuvių, bet ir laidotuvių apeigose. Kad Šiaurės rytų Europos skudučių tipo instrumentai galėjo atlikti savotišką kaukių vaidmenį pačiuose archajiškiausiuose ritualuose, verčia manyti paralelės pirmykštėse pasaulio kultūrose, kur apeiginiai muzikos instrumentai totemistiniuose, protėvių kulto ritualuose, kaip ir kaukės įkūnija protėvius, toteminių mitų personažus ir perteikia jų balsus. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Skudučiai; Skudučiavimo ištakos; Skudučių repertuaras; Skudučių muzikos simbolika; Skuduciai; Skuduciai music beginning; Skuduciai music repertoire; Skuduciai music symbolism.

ENBy applying comparative-typological methods, the article analyses collective multi-pipe untied whistles used in North-eastern Europe: north-eastern Lithuanian skudučiai, Komi-Zyrian kuima chipsan (“three whistles”) of the Komi Republic, the Komi of Perm pöljannėz (“reeds”), Russian of the Briansk region kuvikly and of the Kursk region kugikly (names have no exact translation). By revealing relationship of playing these instruments with birds and other animals, with their voices, primeval counting-out games, archaeological diggings and cultures, etc., the origin of this archaic phenomena of ethnic culture is investigated. Having analyzed the problems of the origin of skuduciai (multi-pipe whistle) playing in North-eastern Europe, it may be assumed that skudučiai-type instruments of various nations are related not only in terms of typological but also in genetic similarities. Their relation with birds may involve them in the earliest totemic cult of ancestors. The relations of skudučiai type instruments with birds, mediators between “our world” and the “after world”, symbolically participating in the most important rituals of human life, at most with ducks and with other water birds, let us assume that these instruments should be used not only during birth or wedding ceremonies but for burial customs as well. Through parallels in archaic cultures of the world let us assume that skuduciai-type instruments of North-eastern Europe could perform a particular role of masks during the most archaic rituals, where musical instruments, accompanying a ritual, in totemic rituals and rituals of cults of ancestors, the same as masks, embody ancestors, heroes of totemic myths and transfer their voices.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11040
Updated:
2018-12-20 22:53:25
Metrics:
Views: 63    Downloads: 5
Export: