Daudytės ir sutartinės Mažojoje Lietuvoje - būti ar išgalvoti reiškiniai?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daudytės ir sutartinės Mažojoje Lietuvoje - būti ar išgalvoti reiškiniai?
Alternative Title:
Collective playing on wooden trumpets and singing in Lithuania Minor: reality or image?
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 77-96
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamos istorinių šaltinių žinios ir jų pagrindu reiškiama nuomonė apie kolektyvinį trimitavimą ir sutartinių atlikimą Mažojoje Lietuvoje. Šią nuomonę bandoma ginčyti, manant, kad ji grindžiama ne akivaizdžiais duomenimis, bet istorinių šaltinių žinių interpretacija. Apie trimitavimą Mažojoje Lietuvoje rašė S. Paliulis (1984), o apie trimitavimą ir sutartinių giedojimą – I. Nakienė (2001). Pastaroji autorė rėmėsi istorinių šaltinių žinių nuotrupomis ir tai susiedama su žinomu šiaurės rytų aukštaičių sutartinių atlikimu, iškėlė mintį apie galimą šios polifoninės muzikos gyvavimą ir Mažojoje Lietuvoje. Tačiau autorius, to krašto etninės muzikos savitumus tyręs platesniame Šiaurės Europos kontekste (1999; 2001), priėjo prie išvados, jog lietuvininkų muzikai daugiabalsumas, juo labiau polifoninis, nebuvo būdingas, o istorinių šaltinių žinių nuotrupos galėjo atspindėti ne tik Mažosios, bet ir Didžiosios Lietuvos etninės muzikos atlikimo tradicijas. Todėl, kritiškai vertinant siekius įžvelgti kolektyvinio trimitavimo ir sutartinių giedojimo liekanas Mažojoje Lietuvoje, iškeliama mintis, jog nuomonė apie sutartinių pėdsakus labiau pagrįsta ne tikrais duomenimis, o tik istorinių šaltinių žinių interpretacija. Pagrindiniai žodžiai: Mažoji Lietuva, daudytės, sutartinės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Daudytės; Sutartinės; Lithuania Minor; Wooden trumpets; Polyphonical songs.

ENThe article analyses information of historical sources as well as opinion expressed on the basis of such information regarding collective trumpet playing and performance of sutartines in Lithuania Minor. The intention is to contest this opinion, because it is based not on obvious data but on interpretation of historical sources. Articles about trumpet playing in Lithuania Minor were written by S. Paliulis (1984) and about trumpet playing and sutartines singing by I. Nakiene (2001). The latter author follows fragments of historical sources and involves this into well-know performance of sutartines by north east upper Lithuanians by bringing forwards the idea that the present form of polyphonic music possibly existed in Lithuania Minor. However the first author who have investigated music particularities of this region in the more wide context of North Europe (1999; 2001) states that multi-voiced singing far less polyphonic singing is not characteristic for inhabitants of Lithuania Minor (Lietuvininkai) and fragments of historical sources were capable of reflecting traditions of performance of folk music not only of Lithuania Minor but of Lithuania Proper as well. Therefore by assessing critically the aim to find remains of collective trumpet playing and singing of sutartines in Lithuania Minor, one may claim that opinion on traces of sutartines is likely to be based on unreal data but on interpretation of historical sources.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10964
Updated:
2018-12-17 11:21:22
Metrics:
Views: 62    Downloads: 10
Export: