Adolfas Sabaliauskas - pirmasis lietuvių liaudies instrumentinės muzikos tyrinėtojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adolfas Sabaliauskas - pirmasis lietuvių liaudies instrumentinės muzikos tyrinėtojas
Alternative Title:
Adolfas Sabaliauskas - the first investigator of Lithuanian instrumental folk music
In the Journal:
Vėliau paskelbta leidinyje: Žiemgala. 2015, Nr. 1, p. 37-42
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami žymaus XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjo kunigo Adolfo Sabaliausko instrumentologiniai darbai. Tikslas – palyginti ir įvertinti A. Sabaliausko atliktus senųjų lietuvių etninių muzikos instrumentų tyrinėjimus. Darbo objektu pasirinktos trys svarbiausios muzikos instrumentus aprašančios A. Sabaliausko publikacijos: „Sutartines ir musu muzikos irankiai“ (1904), „Žiemių-rytiečių lietuvių tautinė muzika“ (1911) ir „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ (1916), kurios lyginamos chronologine tvarka. Straipsnyje taip pat lyginami visų jo aprašytų instrumentų duomenys. A. Sabaliauskas savo darbuose tyrinėjo šiaurės rytų Lietuvis senuosius etninius muzikos instrumentus, kurie tuo metu dar buvo naudojami šio regiono kaimo žmonių buityje. Daugiausia medžiagos jis pateikė apie skudučius ir penkiastyges kankles, mažiau – apie ragus, lamzdelį, birbynę, ožragį, trumpai paminėjo daudytes, švilpą ir dūdmaišį. Tyrinėtojas bandė apibūdinti skirtingų instrumentų derinimo principus, mėgino gilintis į temperuotos ir liaudies muzikos darnos skirtumus. 1904 m. A. Sabaliausko straipsnyje pirmą kartą buvo publikuota keletas lietuvių instrumentinių melodijų, o 1916 m. studijoje – 42 įvairiais instrumentais atliktų kūrinėlių transkripcijos. Mokslininkas surinko ir savo folkloriniuose darbuose aprašė sparčiai nykstančią senąją etninio muzikavimo tradiciją. Šiandien galima teigti, kad pirmieji muzikos instrumentų bei sutartinių tyrinėjimai buvo labai svarbūs XX a. pradžioje gimstančiai lietuvių folkloristikos mokyklai, jie turėjo ir tebeturi neįkainojamą vertę ir XX-XXI a. lietuvių etnomuzikologijos mokslui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies instrumentinė muzika; Etnomuzikologija; Muzikos tyrimai; A. Sabaliauskas; Lithuanian folk instrumental music; Ethnomusicology; Music research works.

ENThe article analyses works of instrumentology of famous cultural activist of the beginning of the 20th century, priest Adolfas Sabaliaukas. The aim is to compare and to assess researches of ancient Lithuanian instruments of folk music carried out by A. Sabaliaukas. As subject of the work the following three the most important publications, describing musical instruments, are selected: “Sutartinės and tools of our music” (1904), “Folk music of North-East people” (1911) and “Printed music of Lithuanian songs and chants” (1916), which are being compared in chronologic order. The article also includes comparison of data of all instruments described by the author. A. Sabaliaukas investigated ancient musical instruments of North-East Lithuania, which at that time also were involved in everyday life of rural inhabitants of that time. The biggest amount of information was presented about skudučiai and pentachord kanklės, less information about horns, whistle, reed-pipe, goat’s horn and only short references are available about daudytė, švilpa and bag-pipes. The researcher tried to characterize principles of concerting of individual instruments; in 1904 several instrumental melodies were published in A. Sabaliaukas article and in 1916 he presented transcriptions of 42 musical works performed with various instruments. The scientist collected and described rapidly declining ancient tradition of folk music playing. Today one may claim that the first investigations about musical instruments and sutartinės are very important for Lithuanian folkloristic of the beginning of the 20th century; they are still valuable contribution for Lithuanian ethnomusicology of the 20th-21st centuries.

ISSN:
1392-0499; 1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1864
Updated:
2018-12-17 11:35:16
Metrics:
Views: 88    Downloads: 13
Export: