Lietuvių etninė muzika : vienbalsumas, daugiabalsumas ir kilmės klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etninė muzika: vienbalsumas, daugiabalsumas ir kilmės klausimai
Alternative Title:
Llithuanian ethnic music: on the problem of origin of monody and polyphony
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2008, t. 1, p. 7-14
Keywords:
LT
Daugiabalsumas; Etninė muzika; Kilmė; Klausimai; Lietuviai; Lietuvių etninė muzika; Vienbalsumas; Vienbalsumas, daugiabalsumas; Žmonijos rasės.
EN
Ethnic music; Genesis; Human races; Lithuanian ethnic music; Lithuanians; Many voices; Monody; One voice; Polyphony; Questions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama lietuvių etninės muzikos vienbalsumo ir daugiabalsumo kilmės problema. Remdamasis pastarųjų metų lyginamųjų tyrimų duomenimis, autorius teigia, jog lietuvių etninė muzika paplitusi dviem pagrindiniais plotais: vienbalsumu ir daugiabalsumu. Vienbalsė etninė muzika giedota pietryčių Lietuvoje, o daugiabalsė – šiaurės ir vakarų šio krašto dalyje. Vienbalsė muzika daug kuo sutampa su kaimyninių Šiaurės Europos tautų ir etninių grupių muzika, tuo tarpu daugiabalsei muzikai artimų atitikmenų nėra – jos yra tolimesniuose regionuose ir driekiasi į juodosios didžiosios rasės plotus. Keliama hipotezė, jog lietuvių etninės muzikos kilmė ir raida gali sietis su žmonijos ne tik kultūrine, bet ir biologine raida, todėl ši muzika vertintina kaip rimtas etninės istorijos šaltinis. Lietuvių etninės muzikos vienbalsumas ir daugiabalsumas yra visiškai skirtingi stiliai, atsiradę ir susiklostę greičiausiais drauge su žmonijos rasių išsiskyrimu ir raida. Ankstyviausiuoju stiliumi laikytinas vienbalsumas, hipotetiškai siekiąs žmonijos, dar neišsiskyrusios į Rytinį ir Vakarinį rasinius kamienus, bendrabūvį, o daugiabalsumas – stadijos požiūriu vėlyvesnis, besisiejąs su Vakarinio rasinio kamieno susidarymo ir rasių išsiskyrimo laikais. Nėra jokio pagrindo teigti, kad daugiabalsumas kilęs iš vienbalsumo ir gali būti šio stiliaus raidos rezultatas, nes abu žmonijos etninės muzikos stiliai greičiausiai atsirado atskirai vienas nuo kito, kadangi pagrįsti skirtingomis savybėmis.

ENThe article deals with the problem of researching the ethnic music of Lithuanians. Lithuanian ethnic music has spread in two main directions: monody and polyphony. Monody is the most characteristic feature of the ethnic music of southeastern Lithuanians. Polyphony is spread in northwestern Lithuania. The monody ethnic music has many equivalents in the music of all Northern Europides, while the contrapunctual polyphony and parallelism of northwestern Lithuanians has no other equivalents in the music of the Northern Europides and has many equivalents in the music of Negrides and Australoides. The hypothesis is proposed that the formation of two different styles of ethnic music among Lithuanians could have been linked with the process of divergence of the human races in the Late Paleolithic and Mesolithic period. [text from author]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24861
Updated:
2018-12-17 12:21:34
Metrics:
Views: 90    Downloads: 2
Export: