Lietuvių ir latvių etninių muzikos instrumentų įvaizdžiai : bendrumai, skirtingumai ir jų kilmė

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvių ir latvių etninių muzikos instrumentų įvaizdžiai : bendrumai, skirtingumai ir jų kilmė
Kita antraštėThe Imagery of Lithuanian and Latvian Ethnic Musical Instruments: Similarities, Differences and their Origins
AutoriaiApanavičius, Romualdas
KnygojeActa Baltica . 2005, P. 94-105
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuviai; Latviai; Senovės baltai; Etninės muzikos instrumentai
ENLithuanians; Letts; ancient Balts; ethnic musical instruments
Santrauka / Anotacija

LTLietuvių ir latvių etninių muzikos instrumentų įvaizdžiai akivaizdūs pagal instrumentų pavidalus ir jais išgaunamus garsus. Pavidalais atkartojami laukiniai paukščiai, gyvūnai, žuvys, luotai, o garsai vaizduojamas paukščių čiulbesys, gyvulių riaumojimas ir bliovimas, gamtos garsai, vaiko verksmas. Tatai gali reikšti ir pirmykštės sąmonės mąstymo liekanas – muzikos instrumentai galėjo būti ir totemais. Pagal instrumentų įvaizdžius, jų bendrumus iškeliama hipotezė, kad skirtingai nuo vyraujančios nuomonės apie senųjų baltų kultūros sąsajas su gyvulininkyste bei žemdirbyste, medžioklė ir žvejyba turėjo būti seniausiuoju lietuvių ir latvių protėvių ūkinės veiklos ir kultūrinės sanklodos pagrindu. Todėl mūsų tautų kilmės ir etninės istorijos ištakos greičiausiai glūdi itin ankstyvuose Šiaurės Europos apgyvendinimo tarpsniuose. [Iš leidinio]

ENThe imagery of Lithuanian and Latvian ethnic musical Instruments are clear according to the shapes of the instruments and the sound that one creates with them. Wild animals, animals, fish, and boats are imitated in their shapes, while the sounds are imagined as the chirping of birds, the bellowing and bleating of animals, sounds of nature, and crying of children. That could mean the remains of the primordial thought of the conscious – with the musical instruments functioning as totem poles. A hypothesis is raised, based on the imagery of the instruments and their similarities, that hunting and fishing must have been the basis of the of the ancient Lithuanian and Latvian forefathers‘ farming activities and cultural overlapping, which is different from the dominant opinion about the cultural links between the ancient Balts concerning animal husbandry and agriculture. This is why the origins of our nations‘ beginnings and ethic history most likely lie in the particularly early stages of the settlement of Northern Europe.

ISBN9986884187
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6595
Atnaujinta2020-09-24 09:28:58
Metrika Peržiūros: 5