Kaimo realijos lietuvių sceninėje akademinėje muzikoje : kaimo kultūros portretai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo realijos lietuvių sceninėje akademinėje muzikoje: kaimo kultūros portretai
Alternative Title:
Realia of the country in the Lithuanian scenic academic music: the portraits of the culture ofthe country
In the Book:
Vėliau paskelbta knygoje: Etninės ir šiuolaikinės kultūros ženklai akademinėje muzikoje / Virginija Apanavičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015
In the Journal:
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kompozitorių sceniniuose kūriniuose dažnai pasitaiko kaimo gyvensenos tematika. XX a. pirmojoje pusėje rašomuose romantizmo stiliaus kūriniuose ši tematika glaudžiai siejosi su lietuvių liaudies dainomis, šokių citatomis ir etninės muzikos intonacijomis, su muzika, kuri yra kilusi iš kaimiškosios aplinkos. Net ir siužetuose, susijusiuose su pasakomis, legendomis, mitais atsispindi kaimiškoji socialinė veikėjų aplinka ir kaimiškos bendruomenės papročiai. XX a. lietuvių akademinės muzikos kūrėjai savo kūriniuose atspindi įvairių amžių, pradedant nuo XIIIojo socialinių sluoksnių (kaimo, dvaro) sugyvenimo problemas, perteikia religinių konfesijų (katalikiškosios, reformatoriškosios) įvairovę, atskleidžia kaimo ir miesto priešpriešų įtaką kaimiškai gyvensenai, kolūkinio kaimo (žemdirbių, žvejų) gyventojų santykius. Taip scenos kūriniuose sukuriami įvairių laikotarpių kaimo kultūriniai portretai. XX a. pab. - XXI a. pr. šiuolaikinės muzikos sceniniuose kūriniuose kaimiškosios tematikos nebelieka, kaimas, kaip socialinė terpė nebedomina muzikos dramų kūrėjų, o kaimiškosios realijos atsispindi tik muzikos kūrinių pavadinimuose, kurie susiję su etniniais buitiniais daiktais.Reikšminiai žodžiai: Akademinė; Akademinė muzika; Etninis; Istorija; Kaimas; Kutūra; Muzika; Sceninė; Academic; Academic music; Country side; Countryside; Culture; Ethnic; History; Lithuania; Music; Scenic.

ENStage works of Lithuanian composers often feature the themes of rural lifestyle. In the Romanticist works of the first half of the 20th c., these themes were closely related to Lithuanian folk songs, excerptions of dances, and intonations of ethnic music – the music originating from rural environment. Even the plots related to fairy tales, legends and myths reflect rural social environment of the characters and the traditions of rural community. In their works, the creators of Lithuanian academic music of the 20th c. reflect the problems of cohabitation of different social layers (village and estate), render the variety of religious confessions (Catholic, Reformer), disclose the influence of oppositions of village and city on rural lifestyle and the relations of the residents of collective farming villages (farmers, fishermen) of different centuries starting with the 18th c. This way, cultural portraits of rural life at different periods are created in stage works. At the end of the 20th c. and the beginning of the 21st c., the rural themes disappeared from stage works of contemporary music; a village as a social environment is no longer interesting to the creators of musical drama and rural reality is reflected only in the titles of the works of music, which are related to household objects.

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45056
Updated:
2018-12-17 13:26:25
Metrics:
Views: 22    Downloads: 7
Export: