Vakarų lietuvių moteriškieji mitologiniai personažai akademinėje lietuvių muzikoje : regioniškumo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų lietuvių moteriškieji mitologiniai personažai akademinėje lietuvių muzikoje: regioniškumo problemos
Alternative Title:
Western Lithuanian mythological women images in the Lithuanian academic music: problems of regionality
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 113-119
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Moterys / Women; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTRemiantis etnomuzikologijos pasiekimais, straipsnyje apibrėžtos etninės muzikos regionų ribos bei juose kultivuojamos muzikos savybės, jų reikšmė dabarties lietuvių kompozitorių akademinėje muzikoje, ypač kai muzikos veikaluose įkūnijami su tam tikrais regionais, - pav. Vakarų Lietuvos – susiję mitologiniai personažai. Regioniškumo problema lietuvių kompozitorių M.Petrausko, J.Gruodžio, K.V.Banaičio, E.Balsio stambiuose sceniniuose kūriniuose ir J.Juozapaičio kamerinėje simfonijoje, nagrinėjama siejant šiuose kūriniuose naudojamos Rytų ir Pietų Lietuvos etninės melodikos savybes su Vakarų Lietuvos vakariniu pakraščiu susijusiems nuo seno mitologiniams personažams įkūnyti ir dėl to atsirandančius etnopsichologinius neatitikimus šių personažų traktuotėje. Straipsnyje nagrinėjama tai, kad tyrinėjant ikikrikščioniškosios lietuvių kultūros, tautosakos, mitologijos sąsajas su moteriškuoju pradu, randama daug moters kulto pėdsakų ir akademinėje muzikoje ypač mitologiniais bei istoriniais šaltiniais pagrįstuose sceniniuose muzikos kūriniuose. Moters kulto pėdsakai akademinėje muzikoje skatina tirti, kokios sąsajos jungia akademinės muzikos kūrinius su etnomuzikos dėsningumais – ar jos yra, ar jų nėra. Mitologija pagrįstiems kūriniams daugiausia yra pasitelkta vakarų lietuvių – t.y. tiksliau – Pamario mitologiniai personažai, tačiau jie charakterizuojami ne vakarų lietuvių, bet kitų Lietuvos regionų etninės muzikos būdingiausiais bruožais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnomuzikologija; Etninės muzikos regionai; Akademinė lietuvių muzika; Mitologija; Moterys; Ethnomusicology; Regions of the ethnomusic; Lithuanian academic music; Mythology; Woman.

ENThe regional borders of ethnic music and the features of cultivated music in them, their meaning in the academic music of modern Lithuanian composers, especially when they are embodied in musical works in certain regions – for example mythological figures linked with Western Lithuania - are defined and described in this article on the basis of achievement in the field of ethnomusicology. The issue of regional character in the great stage works of M. Petrauskas, J. Gruodis, K.V. Banaitis and E. Balsys and chamber symphonies of J. Juozapaitis is examined linking the characteristics of ethnic music of Eastern and Southern Lithuania with the mythological figures embodied since early times by the western border of Western Lithuania, and the ethno-psychological disparages in the interpretation of these figures that appeared because of this. The article examines the fact that while carrying out research on pre-Christian Lithuanian culture, folk songs, and mythological links with a feminine beginning, many traces of a female cult are found in academic music, especially in musical stage works based especially on mythological as well as historical sources. Traces of a female cult in academic music encourages one to carry out research on what links join academic musical works with the consistent pattern of ethno-music, and fined out whether they exist or not. Works based on mythology most often employ Western Lithuanian mythological figures, or to be more precise, Curonian mythological figures, however they are not characterised by traits characteristic of Western Lithuanians, but by the ethnic music characteristic of other Lithuanian regions.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/503
Updated:
2018-12-17 10:50:07
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: