Idealaus kūno kūrimas: šeimos ir bendruomenės vaidmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idealaus kūno kūrimas: šeimos ir bendruomenės vaidmuo
Alternative Title:
The Lithuanian view of the background principles for human beauty
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 5, p. 16-23
Keywords:
LT
19 amžius; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti žmogaus grožio aktualumą XIX a. pabaigos – XX a. I pusės Lietuvos kaime. Siekiama nustatyti kada pradedama rūpintis žmogaus išvaizda, išskirti intensyviausius laikotarpius bei apibrėžti šeimos ir bendruomenės vaidmenį idealių kūdikio fizinių bruožų kūrime. Išskiriami šie pagrindiniai laikotarpiai: pasiruošimas šeimai, gyvybės pradėjimas, nėštumo laikotarpis, kūdikio gimimas ir nujunkymas. Straipsnyje nagrinėjami prietarai, tikėjimai, maginiai veiksmai susiję su vaiko idealaus, bendruomeniškai pageidautino grožio kūrimu. Aptariami būdai ir priemonės naudotos dar negimusių kūdikių išvaizdai nulemti bei gimusių vaikų kūnui gražinti. Išanalizavus duomenis galima teigti, kad XIX a. pab. – XX a. pirmos pusės Lietuvos kaimo kultūroje gyvavo nuostata, kad būsimų palikuonių išvaizda reikia pradėti rūpintis dar gerokai iki santuokos sukūrimo. Intensyviausiai vaiko fiziniu grožiu rūpintasi nėštumo laikotarpiu ir tik gimus kūdikiui (iki krikšto). Tikėta, kad vaiko išvaizda daugiausiai priklauso nuo sutuoktinių elgesio iki santuokos bei susituokus. Ypač akcentuojamas motinos elgesys. Tačiau vaiko idealaus kūno kūrime svarbus vaidmuo teko ir pribuvėjai bei bendruomenės nariams. Papročiais reglamentuotas ilgas idealaus grožio kūrimo procesas į kurį buvo įtraukta visa bendruomenė, rodo žmogaus išvaizdos aktualumą tradicinėje kaimo kultūroje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūnas; Vaiko idealus kūnas; Šeima; Bendruomenė; Papročiai; Body; Child's ideal body; Family; Community; Customs.

ENThe purpose of the article is to highlight the importance of beauty in Lithuanian countryside over the period from the end of the 19th century to the first half of the 20th century, to find out when the appearance of an individual comes into focus, and to identify the most active periods and define the role of both the family and the community in creation of the ideal physical features of the baby. The author identified the following key periods: preparation for family, conception, pregnancy, birth of the baby, and weaning. The article analyses superstitions, beliefs, magic actions related to the creation of the ideal beauty acceptable for the community. Discusses techniques and means used for the determination of the appearance of unborn babies and the embellishment of bodies of born babies. Results of analysis show that at the end of the 19th century and the first half of the 20th century an attitude existed in the Lithuanian rural culture that it is necessary to take measures for the beauty of future offsprings rather long before the wedding. Most intensive care of physical beauty of the child was taken during the pregnancy and short after the birth (until the baptism). People believed that the looks of child depend mostly on the behaviour of the spouses before and after the wedding. The behaviour of the mother is especially important. The midwife and community members also have an important role in the creation of the perfect body of a child. The fact that customs regulated a long process of creation of the perfect beauty, with participation of all community, shows that in rural culture the appearance of an individual was important.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7397
Updated:
2018-12-17 10:58:41
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: