Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi reiškiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos liaudies etimologija ir artimi reiškiniai
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998.
Pages:
122 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
LIAUDIES ETIMOLOGIJA. Liaudies etimologijos samprata — Liaudies etimologijos apraiškų klasifikacijos — Ligšiolinių lietuvių kalbos liaudies etimologijos tyrinėjimų apžvalga — Lietuvių kalbos liaudies etimologijos ir pseudoetimologijos tipai — Formos keičiamoji liaudies etimologija — Pradinio ir stipriojo žodžio semantinio susijimo atvejai — Perdirbinių variantai su pakitusia leksine reikšme — Nepakilusios motyvacijos (asociacinės reikšmės) perdirbiniai — Atvejai be semantinio pradinio ir stipriojo žodžio susijimo — Specifinė formos keičiamosios liaudies etimologijos atmaina — Formos keičiamosios liaudies etimologijos sąsaja su fonetiniais kalbos procesais — Pseudoetimologija ir jos kūrėjai. Formos keičiamoji pseudoetimologija — Reikšmės keičiamoji liaudies etimologija — Leksinę žodžio reikšmę veikianti liaudies etimologija — Vidinė žodžio reinterpretacija — Pseudoetimologinė žodžio reinterpretacija — Ginčytinai arba klaidingai liaudies etimologija aiškinami žodžiai — Liaudies etimologijos, pseudoetimologijos ir afiksinės adaptacijos padarinių prisiderinimas prie dabartinės leksinės kalbos sistemos — Liaudies etimologijos atvejai — Visiškai asimiliuoti žodžiai — Iš dalies asimiliuoti žodžiai — Pseudoetimologijų atvejai — Visiškai priderinti žodžiai — Iš dalies priderinti žodžiai — KONTAMINACIJA. Kontaminacijos samprata — Semantinė kontaminacja — Kontaminacijos apraiškų klasifikacijos — Lietuvių kalbos kontaminacijos apraiškų formalieji tipai — Nenuoseklusis mišimas — Kontaminacijos pradinių žodžių kirčio, ritminės struktūros vaidmuo — Ginčytinai arba klaidingai kontaminacija aiškinami žodžiai — Kontaminacijos ir liaudies etimologijos ryšys — Kontaminacijos ir (leksinės) analogijos ryšys — LIAUDIES ETIMOLOGIJA, KONTAMINACIJA, LEKSINĖ ANALOGIJA - SPECIFINIAI ANALOGIJOS PROCESO TIPAI — Išvados — Zusammenfassung — Literatūra ir šaltiniai.
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLiaudies etimologija, kontaminacija, taip pat ir (leksinė) analogija lemiajokiais griežtais dėsniais nenumatomus, nenuspėjamus žodžių kitimus ir turėtų priklausyti žaismingajai kalbotyros, tiriančios žodžių istoriją, kertelei. Šie reiškiniai atspindi kalbos ryšį su asociacinėmis žmogaus mąstymo savybėmis, bet pats jų vyksmas nėra chaotiškas; egzistuoja tam tikri dėsningumai, pagal kuriuos galima klasifikuoti, grupuoti įvairius jų atvejus. Čia pateikiama lietuvių kalbos liaudies etimologijai, kontaminacijai, iš dalies ir leksinei analogijai būdingų bruožų apžvalga kartu yra mėginimas sukaupti kuo daugiau šių reiškinių padarinių - perdirbtų žodžių, taip pat nurodyti be pagrindo tokiais laikytus žodžius. Įvairiomis klasifikacijomis, pagrįstomis kitų kalbų medžiaga, remiamasi tiek, kiekjos atitinka lietuvių kalbos aptariamų reiškinių ypatybes. Šioje knygoje pateiktos medžiagos pagrindą sudaro įvairioje lingvistinėje literatūroje nurodomi liaudies etimologijos ir kiti atvejai. Buvo naudotasi Ernsto Fraenkelio Lietuvių kalbos etimologijos žodynu, taip pat Zigmo Zinkevičiaus, Kazio Alminauskio, Prano Skardžiaus, Antano Salio ir kitais veikalais. Pseudoetimologijos rinktos iš Simono Daukanto, Andriaus Vištelio, Jono Užupio-Šerengos, Mikalojaus Akelaičio ir kt. raštų. Pagrindinis šios studijos objektas - liaudies etimologija - gana plačiai paplitęs kalbos reiškinys. Kontaminacijos ir jai artimos leksinės analogijos apraiškų analizė taip pat siejama su liaudies etimologija, stengiamasi nustatyti jų tarpusavio ryšius, ribas. Kaip specifinė liaudies etimologijos atmaina įtraukta ir pseudoetimologija. Jos atvejai praplečia liaudies etimologijos tyrinėjimus. Visi cituojami pavyzdžiai yra bendriniai žodžiai. Tikrinių žodžių - asmenvardžių, vietovardžių ir kitų - buvo atsisakyta dėl daugumos jų etimologijos neaiškumo ir ypač glaudaus ryšio su mitais, padavimais.

ISBN:
5420014432
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104473
Updated:
2023-10-23 17:36:54
Metrics:
Views: 9
Export: