Darbo rinkos segmentai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinkos segmentai
Alternative Title:
Segments of labour market
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo rinka / Labour market.
Summary / Abstract:

LTTemos aktualumas. Lietuvai žengiant į rinkos ekonomiką, susidūrėme su daugeliu pokyčių ir problemų. Bene svarbiausios iš jų Lietuvos gyventojams yra darbo rinkos problemos, nes pokyčiai darbo rinkoje tiesiogiai susiję su darbo jėga, t.y. žmonėmis. Darbas – specifinis gamybos veiksnys tuo, jog jis neatsiejamas nuo žmogaus. Nuo situacijos darbo rinkoje didžia dalimi priklauso gerovė, žmonių psichologinė bei fizinė sveikata. Egzistuojant rinkos ekonomikai susiformuoja atskiros asmenų grupės, kurios ypatingai nukenčia nuo nedarbo. Taip pat atskiros asmenų grupės gauna itin žemą darbo užmokestį, dirba nekvalifikuotus darbus, yra susitelkę žemiausiuose įmonės hierarchiniuose lygmenyse. Tai probleminės darbo rinkos grupės, kurias sudaro moterys, jaunimas, pagyvenę asmenys, invalidai, ilgalaikiai bedarbiai. Tyrimo objektas. Šio tyrimo objektas yra probleminės asmenų grupės darbo rinkoje. Tyrimo tikslas. Darbo jėgos homogeniškumo prielaidą atmetančios segmentavimo teorijos pagalba įvertinti probleminių asmenų grupių situaciją darbo rinkoje bei pateikti pasiūlymus jos gerinimui. Tyrimo uždaviniai: • Įvertinti segmentavimo teorijos galimybes, paaiškinti probleminių asmenų grupių padėtį darbo rinkoje, • Išskirti segmentavimo teorijos požiūrius, labiausiai tinkančius probleminių asmenų grupių padėties darbo rinkoje analizei, • Įvardinti pagrindines probleminių asmenų grupių darbo rinkoje padėties analizės galimybes, • Pateikti pasiūlymus probleminių asmenų grupių situacijos darbo rinkoje gerinimui. Tyrime buvo taikoma mokslinės literatūros, lyginamoji analizė, abstrahavimas, apibendrinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbas; Darbo rinkos probleminės grupės; Horizontalus ir vertikalus rinkos segmentavimas; Pirminė ir antrinė darbo rinka; Vidinė ir išorinė darbo rinka; Labour; Problem groups in the labour market; Horizontal and vertical segmentation; Primary and secondary labour market; Intern and extern labour market.

ENThis article looks at reasons of origin of problem groups on the labour market: youth and women. There is reviewed theory of segmentation, its possibilities to explain the reasons for origin of problem groups. Different approaches of segmentation theory are researched; they are grouped into horizontal and vertical segmentation. Dual labour market is analysed, segregating them in primary and secondary labour market. Especially is emphasised the approach of alternative roles. In the viewpoint of vertical segregation there are internal and external labour markets. The article emphasises the model of Thurow.

Related Publications:
Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas : disertacija / Raimundė Matiušaitytė. Kaunas, 2001. 173 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/264
Updated:
2013-04-28 15:15:06
Metrics:
Views: 18
Export: