Darbų segregacija pagal lytį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbų segregacija pagal lytį
Alternative Title:
Job segregation by gender
Summary / Abstract:

LTVisuomenėje, ekonomikoje bei darbo rinkoje moterims tenka svarbus vaidmuo. Moterų elgesys ir minėtose srityse moterims kylančios problemos daugeliu aspektų skiriasi nuo problemų bei elgesio, būdingo vyrams. Moterų aktyvumas darbo rinkoje ilgainiui išaugo, tačiau šis faktas dar nereiškia, kad pasiekta moterų ir vyrų lygybė. Pajamų nelygybė bei darbų segregacija pagal lytį tebėra aktuali praktinė problema. Darbų segregacija pagal lytį - pagrindinis straipsnyje pristatomo tyrimo objektas. Straipsnio tikslas - nustatyti darbų segregacijos pagal lytį lygį Lietuvoje, identifikuoti šio segregacijos tipo šaltinius bei pasiūlyti priemonių, kurios padėtų sumažinti segregaciją lyties pagrindu darbo rinkoje. Straipsnyje daroma išvada, kad, siekiant užtikrinti lygiavertį vyrų ir moterų dalyvavimą darbo rinkoje, būtina užtikrinti lygias moterų ir vyrų teises visose socialinio gyvenimo srityse.Reikšminiai žodžiai: Darbų segregacija; Moters padėtis; Darbo rinka; Job segregation; Labout market; Rights of women.

ENWomen play an important role in the society, economy and labor market and in many ways their behavior and their problems differ from those of men. Women have demonstrated an increasing participation in the labor market but it doesn't mean that women have won equality with men. There still persist income inequality and job segregation by gender. Object of the study: job segregation by gender. The purpose of this article is to analyse extent of job segregation by gender, its sources and to propose means for reduction of labour market segregation. The main conclusion of the article is: in order to secure an equal participation of women and men in the labour market, it is necessary to secure the equal rights of women and men in all areas of life. [From the publication]

ISBN:
9955251417
Related Publications:
Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas : disertacija / Raimundė Matiušaitytė. Kaunas, 2001. 173 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4231
Updated:
2013-04-28 16:02:37
Metrics:
Views: 43
Export: