Žmogiškojo kapitalo reikšmė ekonomikoje ir vadyboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškojo kapitalo reikšmė ekonomikoje ir vadyboje
Alternative Title:
Human capital significance for economy and management
In the Journal:
Tiltai. Priedas . 2003, Nr. 13, t. 2, p. 293-304. Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Aukštosios technologijos; Darbuotojas; Investavimas; Investicijos; Išsilavinimas; Kapitalas; Optimizavimas; Rinkos ekonomika; Verslas; Švietimas; Žmogiškasis kapitalas
EN
Business; Capital; Education; Employee; High - tech; High-tech; Human capital; Investment; Market economy; Optimization
Summary / Abstract:

LTVykstantys pokyčiai socialiniame - ekonominiame gyvenime, tiesiogiai daro įtaką daugelio žmonių interesams. Tai atsispindi jų materialinės gerovės, gyvenimo kokybės ir būdo, socialinio aktyvumo bei darbingumo sferose. Rinkos efektyvumo, ekonomikos augimo, mokslinio techninio potencialo lemiančiu veiksniu tampa išsilavinimas, kuris yra žmogiškojo kapitalo pagrindinis aktyvas. Tyrimo objektas - žmogiškasis kapitalas; tikslas — žmogiškojo kapitalo reikšmės teorinis ir praktinis įvertinimas. Naudojami mokslinės literatūros analizės ir sintezės, apibendrinimo, palyginimo, statistinių duomenų apdorojimo kiekybiniai metodai. Žmogiškasis kapitalas yra pagrindinis asmens įdarbinimo veiksnys. Pagal žmogiškojo kapitalo teoriją probleminių asmenų grupių, tokių kaip moterų, jaunimo, pagyvenusių asmenų, ilgalaikių bedarbių, susidarymo priežastis yra žemesnis šių asmenų žmogiškojo kapitalo kiekis dėl mažesnio investavimo į žmogiškąjį kapitalą ar jo nusidėvėjimo. Žmogiškojo kapitalo teorijoje vieninteliu darbo jėgos heterogeniškumo veiksniu yra laikoma išsilavinimas ir sugebėjimai, todėl ši teorija tik iš dalies gali paaiškinti probleminių darbo rinkos grupių padėtį. Reikalingos priemonės, didinančios probleminių asmenų grupių žmogiškąjį kapitalą, kurios pagerintų šių asmenų padėtį darbo rinkoje. Taip būtų didinamas produktyvumas, mažinami žadami apmokymo kaštai.

ENChanges in social and economic life have direct impact on interests of many people. This is reflected in their material prosperity, life quality and way of living, social activity and working capacity. A factor determining the effectiveness of the market, economic growth and scientific technical potential is education, which is the most significant active of human capital. The object of the research is human capital; the aim of the research is theoretical and practical assessment of the significance of human capital. The research includes quantitative methods of analysis and synthesis of scientific literature, generalization, comparison, and processing of statistical data. Human capital is the most significant factor of recruitment. According to the theory of human capital, the reason for the formation of groups of problematic people, such as women, youth, older people, and people unemployed for a long time, is lower quantity of their human capital due to the lower investment into the human capital or due to its deterioration. The theory of human capital states that the only factor of heterogeneity of labour force includes education and capabilities; therefore, this theory only partially explains the situation of problematic groups existing in the labour market. There is a need for means, helping to increase human capital of groups of problematic people, which would improve the situation of these people in the labour market. These means would increase the productivity and decrease potential funds for training.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44574
Updated:
2018-12-17 11:17:53
Metrics:
Views: 2