Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
145 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPirmoje disertacijos dalyje iškeliama įvaizdžio kūrimo šiuolaikinėse organizacijose problema, įrodomas jos aktualumas, aptariama šios problemos vieta ir jos sprendimo reikšmė vadybai. Šioje darbo dalyje išryškinama viena iš svarbiausių problemų, atsikleidžianti globalizacijos sąlygomis, - organizacijų konkurencingumo ir jų vertės didinimas bei aptariama, kodėl organizacijos įvaizdžio kūrimas turi būti vertinamas kaip procesas, su kokiais kitais organizacijoje vykstančiais procesais jis yra susijęs bei aprašoma, kuriems tyrimams šiame darbe bus teikiamas prioritetas. Antroje disertacijos dalyje atliekama sisteminė organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidų analizė. Įvertinama įvaizdžio sampratos šiuolaikinėse teorijose kaita, išskiriami šio fenomeno kilmės šaltiniai, identifikuojami pagrindiniai įvaizdžio kaitos valdymo būdai, aptariami reikšmingiausi teoriniai įvaizdžio kūrimo modeliai, atliekama lyginamoji jų analizė. Trečioje disertacijos dalyje pristatomas empirinis tyrimas, kurio objektu pasirinkti Lietuvos komerciniai bankai. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą ir iškeltus uždavinius, šioje darbo dalyje aptariama tyrimo objekto pasirinkimo logika, atskleidžiami pagrindiniai sėkmės bankininkystėje veiksniai, įvertinami užsienio šalyse atlikti empiriniai tyrimai, formuluojama empirinio tyrimo problema, aprašoma tyrimo metodika ir interpretuojami gauti duomenys. Ketvirtoje disertacijos dalyje pristatomas labiausiai šiuolaikines sąlygas atitinkantis organizacijos įvaizdžio kūrimo modelis. Aptariamos šio modelio taikymo galimybės tiek organizacijos, tiek ir verslo šakos lygiu. [Iš leidinio]

ENThe first part of the thesis raises a problem of creating a company image in contemporary organisations, proves relevance of the problem, and discusses its importance for company management. This part of work highlights one of the most important problems, particularly relevant under globalisation conditions, i.e. how to increase competitive ability and value of organisations; discusses why creating organisational image must be considered as a process and what other organisational processes it relates with; as well as identifies research to be held as priority ones in this work. In the second part of the thesis the author performs systemic analysis of preconditions for creating organizational image: evaluates changes of image concept in contemporary theories, defines its sources, identifies the main image management methods, and discusses the most essential theoretical image creation models comparing them with each other. The third part of the thesis presents the empirical research of commercial banks in Lithuania. In order to reach the objective and tasks of the research, this part discloses logics of selecting subjects for the research, identifies the main factors of success in banking sector, evaluates empirical research performed in foreign countries, formulates the problem of empirical research, describes methodology of the research, and interprets data obtained. The fourth part of the thesis presents organizational image creation model that mostly corresponds to contemporary environment and lists the possibilities of its application in organizational and industry levels.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10338
Updated:
2022-02-07 20:08:45
Metrics:
Views: 393
Export: