Socialinio darbo įvaizdis interneto svetainėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo įvaizdis interneto svetainėse
Alternative Title:
Image of social work on websites
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 132-141
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTKintančiame, daugialypiame XXI a. kontekste socialiniam darbui, skatinančiam socialinę kaitą, žmonių tarpusavio santykių problemų sprendimą, žmonių įgalinimą bei išlaisvinimą, svarbu išlikti „matomam" visuomenėje. Informacinių technologijų panaudojimas gali būti efektyvus socialinio darbo įvaizdžio kūrimo įrankis. Atsižvelgiant į XXl a. augančią informacinių technologijų bei informacijos svarbą, šiame straipsnyje analizuojama įvaizdžio reikšmė bei jo palaikymo galimybės socialiniame darbe, atskleidžiamas socialinio darbo įvaizdis lietuviškose interneto svetainėse. Socialinio darbo įvaizdis tirtas taikant kokybinius tyrimo metodus, naudojant trijų etapų atranką, tyrimui atrinktos su socialiniu darbu susijusių organizacijų/įstaigų interneto svetainės ir atlikta jų turinio (kontentinė) analizė. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje nėra susistemintos informacijos apie organizacijų/įstaigų, susijusių su socialiniu darbu, interneto svetaines. 5ocialinio darbo įvaizdis nėra lengvai atpažįstamas tarp kitų įvaizdžių (psichologijos, socialinės pedagogikos, slaugos), jis nėra sukurtas. Tirtas socialinio darbo įvaizdis nėra kuriamas tikslingai. Galima daryti prielaidą, kad socialinio darbo įvaizdis yra labiau neutralus nei patrauklus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interneto svetainės; Įvaizdis; Socialinio darbo įvaizdis; Palankus (patrauklus) įvaizdis; Neutralus įvaizdis; Website; Image; Social work image; Neutral image.

ENIn the changing and multipartite context of the 21st century, it is important for the social work, promoting social transformation, solution of people’s mutual relationship problems, empowerment and emancipation, to remain “visible” in the society. Use of information technologies can be an effective tool for creation of image of social work. Considering the growing importance of information technologies and information in the 21st century, this article analyzes the significance of image and opportunities for its promotion in social work, and reveals the image of social work in Lithuanian websites. Social work image was examined by applying qualitative methods of research. Websites of organizations/agencies related to social work were selected through three-stage selection and analysis of their content was carried out. The research revealed that in Lithuania systemized information about websites of organizations/agencies related to social work was not available. Image of social work is not easily distinguished among other images (psychology, social pedagogy, nursing); it has not been created. The image of social work under analysis is not being developed in a directed manner. It can be assumed that image of social work is more neutral than attractive.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2304
Updated:
2018-12-17 11:36:07
Metrics:
Views: 63    Downloads: 13
Export: