Rengimo šeimai turinio plėtra remiantis būsimųjų mokytojų vertinimais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rengimo šeimai turinio plėtra remiantis būsimųjų mokytojų vertinimais
Alternative Title:
Expansion of preparation for family contents according to the evaluation of future teachers
Vėliau paskelbta vokiečių kalba leidinyje: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Frankfurt am Main: Lang, 2002
Keywords:
LT
Vaidmuo; Šeima; Šeima, vaidmuo, šeimos funkcijos; Šeimos funkcijos.
EN
Family; Family functions; Family, role, family functions; Role.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta išsiaiškinti būsimųjų mokytojų požiūrio į šeimos funkcijas ir šeimos vertybes ypatumus. Atsižvelgiant į šeimotyros specialistų pastebėjimus, jog poreikius šeimoje galima skirstyti į kelias grupes (poreikiai, susiję su tėvyste, emociniu bei psichologiniu bendravimu bei fiziniu intymumu, bendros buities sąlygų sukūrimu ir palaikymu, poilsiu, fizinių, dvasinių jėgų ir sveikatos atgavimu), pasirinktos keturios esminės šeimos funkcijos: ugdomoji, bendravimo, sociokultūrinė ir ūkinė-ekonominė, kurių atlikimas kartu garantuotų ir šeimos narių poreikių patenkinimą. Tyrime dalyvavo 212 VPU pirmojo ir antrojo kurso studentų. Tyrimas atskleidė, jog tradicinės nuostatos moters ir vyro vaidmens atžvilgiu yra ryškiausios kalbant apie ūkinę-ekonominę ir ugdomąją šeimos funkcijas. Moters vaidmuo hiperbolizuojamas tiek vertybiniu, tiek funkciniu aspektais. Moteriai priskiriama kur kas daugiau vertybinių bei funkcinių parametrų. Todėl būtinas vyro, tėvo svarbos šeimoje „reabilitavimas“, išplečiant jo vertybinį bei funkcinį vaidmenį. Rengiant būsimuosius mokytojus, būtina skatinti įvairias atviras diskusijas šiomis temomis: motinos reikšmė vaiko vystymesi, tėvo reikšmė vaiko vystymesi, motinystės ir darbo suderinamumo aspektai, tėvystės ir darbo suderinamumo aspektai, tėvas kaip šeimos dalis, giminės stereotipai, tipiškas mergaičių ir berniukų auklėjimas, vyro ir moters vaidmenų skirtumai bei panašumai atliekant funkcijas šeimoje, vaidmens šeimoje ir kitų vaidmenų konfliktų priežastys, jų įveikimo galimybės (supriešinant su tradiciniu lyčių vaidmenų pasidalinimu šeimoje).

ENThe preparation of young people for family is an important task of education that should be implemented taking into consideration family changes, the changing roles of a man and a woman, as well as changes in the education process itself. In order to have open discussions and development of new strategies in the theoretical and practical family education field, it is worth having a research in a concrete community. The purpose of the article is the peculiarities of the attitude of future teachers towards family functions. 212 students took part in the research for this purpose. The following essential family functions were selected for the evaluation: educational, communicational, socio-cultural and economie. The research data indicated that role of a woman is being hyperbolyzed in both value and functional aspects. Therefore, the importance of a man, a father needs to be rehabilitated, expanding the value and functional roles. In the studies of subjects at university it is necessary to emphasise the equal responsibility for the stability in the family, the necessity to pay attention to the personal needs, wishes and abilities in sharing the roles in the family as well as in the process of professional activity. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19004
Updated:
2016-07-09 15:35:33
Metrics:
Views: 57
Export: