Šeimos funkcijų supratimo sąlygiškumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos funkcijų supratimo sąlygiškumas
Alternative Title:
Conditionality of the understandy of family functions
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 50-59
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠeimos edukologijoje ypatingai daug dėmesio skiriama šeimos funkcijoms. Aiškus moters ir vyro vaidmenų suvokimas bei kitų šeimos narių lūkesčių ir poreikių atitikimas yra siejamas su šeimos darna ir pusiausvyra. Mokslininkai tyrinėja vaiko auklėjimo šeimoje problemas, atskleisdami šeimos poveikį formuojant individo dorovines nuostatas, emocinį pasaulį, poreikių, interesų, lūkesčių, išgyvenimų suvokimą. Tačiau darbų, kuriuose pažintiniu bei emociniu aspektais būtų analizuojamas moksleivių požiūris į šeimos funkcijas bei auklėjimo sąlygų įtaka vertinimui, vis dar pasigendama. Akcentuojant vienodas abiejų lyčių galimybes bei ypatingą šeimos vaidmenį vaiko asmenybės ugdyme, tokio pobūdžio darbai yra aktualūs. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti šeimos funkcijų vertinimo priklausomybę nuo auklėjimo sąlygų šeimoje. Tyrimo objektu pasirinkti 653 VII–X klasių moksleiviai. Atliekant tyrimą naudotas klausimynas, parengtas remiantis socialiniais bei pedagoginiais tyrimais bei darbais, kuriuose analizuojamos šeimos funkcijos. Tirtos keturios šeimos funkcijos: ugdomoji, bendravimo, sociokultūrinė, ūkinė-ekonominė. Šeimos funkcijos buvo pateiktos aprašomojo pobūdžio situacijomis, kurias moksleiviai turėjo vertinti. Faktoriais, apibūdinančiais auklėjimo sąlygas šeimoje, straipsnyje laikyta tėvų šeimyninė padėtis, tarpusavio santykių darna šeimoje, moksleivių dalyvavimas darbinėje veikloje, noras būti panašiais į savo tėvus ir realus pasiskirstymas vaidmenimis šeimoje atliekant šeimos funkcijas.Reikšminiai žodžiai: Šeima; Šeimos funkcijos; Vaikų auklėjimas; Family; Family functions; Upbringing of children.

ENArticle analyses the dependance of the evaluation of family functions on the harmony in the family, the family situation, the participation of the students in the work activity, the wish to be alike their parents and the real distribution of the roles in the family while implementery the family functions. 653 students of 7-10 forms participated in the intenogatory. The results of the research showed that the consideration of students to implement the family functions was mainly based on the wish to be alite their parents, especially mother, less - the family relationships, the involvement of the students in the work activity in the family. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16755
Updated:
2018-12-17 10:52:41
Metrics:
Views: 103    Downloads: 23
Export: