Šeimos etikos projekcija į mokyklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos etikos projekcija į mokyklą
Alternative Title:
Projection of family ethics to school
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 269-274
Keywords:
LT
Šeima; Etika; Mokykla.
EN
Family; Ethics; School.
Summary / Abstract:

LTŠeimos politikos koncepcijoje pažymima, kad šeima yra meilės ir solidarumo bendruomenė, ugdanti sveiką ir harmoningą žmogų. Į šią mintį orientuotos ir Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos, kuriose pabrėžiama, kad lytinio ugdymo mokyklų pagrindinis tikslas – jaunuolius parengti santuokai, tėvystei ir motinystei. Šiam tikslui pasiekti turėtų būti svarbi Šeimos etika. Etikos kursas jau 10 metų dėstomas Lietuvos mokyklose pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos Bendrąsias programas, kuriose nagrinėjami atskiri šeimos etikos ir lytinio ugdymo klausimai. Jie integruoti ne tik į skirtingas etikos programas, bet ir į daugelį kitų dalykų – sveikos gyvensenos, gamtos, biologijos, tikybos, buities kultūros, psichologijos ir kt. – ir apima įvairius moksleivių amžiaus tarpsnius. Straipsnyje keliamas klausimas, ar to pakanka ir formuluojamas toks tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar galima teigti, kad nuoseklus Šeimos etikos kursas būtų reikalingas mokykloje? Šiam tikslui pasiekti formuluojami trys tyrimo uždaviniai: pirma, palyginti pastarojo dešimtmečio Lietuvos moksleivių tyrimų rezultatus apie požiūrį į meilę, lytinį gyvenimą ir šeimą įvairiuose literatūros šaltiniuose; antra, atlikti preliminarius tyrimus ir išanalizuoti, kokia dirbančių mokytojų nuomonė apie šeimos etikos reikalingumą; trečia, išsiaiškinti, kokios Šeimos etikos reikėtų įgyvendinant Švietimo reformą.

ENToday it is very actual and significant to speak about the Family ethics in schools, promote values and, accordingly, base our lives and our information and education on Sexuality and Family Planning - this is the main conclusion of the article. The article analyses similarities and differences of standpoints by school children to family, love and sexuality in different literature sources. Since 1990, negative socio-economic changes due to market-oriented reforms have affected family traditions and behaviour. As a result, „traditional" families are declining and children need new arguments of needing and meaning of family values. Various family crises, growth of anxiousness, rage of egoism, indifference to the others destiny, living only for today - all this is the reality of our everyday life. Literature data show, that teachers avoid speaking about sex, so it is important to give possibility for teachers of ethics to lead such education in schools. Teachers of ethics need special education, programs and a manual of well-founded Family ethics which deals with human and society needs on healthy and moral, honest family and possibilities to create such family. The manual should encompass theory with citations and literature and practical tasks, which explain the originality and values of Lithuanian family. Ethic teachers should have a possibility to be very creative and independent in relation to education decisions. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17006
Updated:
2018-12-17 11:12:46
Metrics:
Views: 70    Downloads: 2
Export: