Organizacijos vadovo emocinio intelekto ugdymo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos vadovo emocinio intelekto ugdymo galimybės
Alternative Title:
Organization manager emotional intelligence development opportunities
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2013, Nr. 2 (10), p. 177-188
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTEmocinis intelektas (EI) yra vienas svarbių veiksmingo valdymo veiksnių tuose šios veiklos aspektuose, kurie tiesiogiai susiję su tarpasmeniniais santykiais. EI svarbos analizė ypač aktuali lyderystės reiškinio požiūriu. Įvairių valdymo funkcijų vykdymo veiksmingumas daug kuo susijęs su lyderio potencialo realizavimu. Emocinis vadovo intelektas, šios srities mokslininkų nuomone, yra vienas svarbiausių jo lyderystės profilio aspektų. Šių gebėjimų ugdymas gali gerokai pagerinti specialistų profesinės veiklos veiksmingumą valdymo srityje. Tyrimu, atlikus vadovų EI esmės ir jo struktūrinių elementų raiškos analizę, siekta nustatyti organizacijų vadovų EI ugdymo galimybes, suformuoti projektinius vadovų EI ugdymo sprendimus ir jų įgyvendinimo priemones. Siekiant nustatyto tikslo teoriniame lygmenyje atliekama mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimas ir palyginimas. Empiriniam organizacijų vadovų EI ugdymo galimybių bei projektinių sprendimų nustatymo tyrimui atlikti taikomi kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo bei duomenų apdorojimo metodai. Vadovų EI ugdymo programos įgyvendinimo ir organizavimo etapams numatyti taikomas grafinis vaizdavimas. Remiantis atliktu tyrimu suformuluoti vadovų emocinio intelekto ugdymo sprendimai siekiant padidinti organizacijų veiklos efektyvumą, pateikiama vadovų emocinio intelekto ugdymo programa bei apibrėžiamos jos įgyvendinimo procedūros. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emocinio intelekto ugdymo prielaidos; Emocinis intelektas; Intelektas; Intelekto ugdymas; Emotional intelligence; Emotional intelligence training assumptions; Intellectual training; Intelligence.

ENEmotional intelligence (EI) is one of the most important factor in an effective management (according to this activity’s aspects which are directly related to interpersonal relationships. EI importance analysis is particularly relevant in terms of a leadership phenomenon. Various management functions’ efficiency is related to a realisation of a leadership potential. According to this field scientists, a manager’s emotional intelligence is one of the most important aspects of his / her leadership profile. These skills’ development can considerably improve specialists’ professional activity’s efficiency (talking about management). The research aim is to analyze managers’ EI and its structural elements, to determine development possibilities, and to design managers’ EI training decisions and their implementation means. To reach the aim of the paper at the theoretical level there is performed a scientific literature analysis, generalization and comparison. For an empirical research of managers’ EI training opportunities and a design of decisions there has been used qualitative and quantitative analysis methods. To form managers’ EI training program and an organization’s phases there has been applied graphic representation. Based on a research there has been formulated solutions for a management of emotional intelligence in order to improve operational efficiency for organizations, a management of emotional intelligence training program and defined implementation procedures. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53606
Updated:
2018-12-17 13:43:28
Metrics:
Views: 42    Downloads: 6
Export: