Algio Uždavinio hermetinis atgimimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algio Uždavinio hermetinis atgimimas
Alternative Title:
Hermetic resurgence of Algis Uždavinys
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atgimimas; Ekstatika; Hermetizmas; Neoplatonizmas; Noctinis kosmas; Noetinis kosmas; Renesansas; Simbolinis mąstymas; Sufizmas; Teurgija; Ecstasy; Ekstatika; Hermeticism; Hermetism; Ncoplatonism; Neoplatonism; Noetic cosmos; Ontologija; Renaissance; Resurgence; Simbolical thinking; Sufism; Symbolical thinking; Teurgija; Theurgy.
Keywords:
LT
Atgimimas; Ekstatika; Filosofija / Philosophy; Hermetizmas; Neoplatonizmas; Noctinis kosmas; Noetinis kosmas; Renesansas / Renaissance; Simboliai. Simbolika. Simbolizmas / Symbols. Symbolism; Sufizmas; Teurgija.
EN
Ecstasy; Hermeticism; Hermetism; Ncoplatonism; Neoplatonism; Noetic cosmos; Ontologija; Renaissance; Resurgence; Simbolical thinking; Symbolical thinking; Sufism; Theurgy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aptarti filosofo Algio Uždavinio dvasios atgimimo sampratą naudojantis lyginamųjų civilizacijų tyrinėjimų metodu. Publikacijoje atskiriamas istorinis europietiškas renesansas ir hermetinė, sufistinės dvasios atgimimo koncepcijos. Parodoma, kaip sufistinio ar hermetinio-noetinio kosmo ratuose dvasios atgimimas gali būti aiškinamas kaip simbolinis-ontinis įvykis ir teurginis veiksmas vienu metu. Tariama, kad šios hermeneutinės, meditacinės, ekstatinės veiklos, transformacijos yra dvasios išsilaisvinimas iš kasdienybės priklausomybių, išsivadavimas iš egoistinės fantazijos ir kolektyvinės ideologijos prievartos. Savimonės pokyčiai, teurginio veiksmo (bendradarbiaujant su dievais) temos yra centrinės Uždavinio filosofijai, kaip ir daugeliui neoplatonizmo, hermetizmo ar sufizmo filosofijos atstovų. Jis savo tekstuose minėtas didžiąsias metafizines tradicijas nagrinėja nuosekliai įveikdamas ir kritikuodamas europocentrizmo ribotumą ir nubrėžia alternatyvią, galimą europiečio mąstymo raidą, siūlančią patirti panašų, teurginį, žmogaus esmės, dieviškumo prabudimo džiaugsmą. Toks aiškinimas atveria hermetinio ir sufistinio atgimimo sąvokos ir praktikos turinį ir kartu suteikia galimybę pažvelgti į europietiškąjį renesansą kitu žvilgsniu. [Iš leidinio]

ENArticle is devoted to the discussion of the philosopher Algis Uždavinys' concept of the resurgence of spirit by using the method of the comparative studies of civilization. The historical European Renaissance is separated from the Hermetic, Sufist concept of the resurgence of spirit. The paper shows that the revival of the divine-human soul could be explained as both a symbolic and a theurgic act, or as an event in Sufist or Hermetic circles of the cosmos. It is presupposed that the Hermetic, meditative, ecstatic activities and transformations constitute a liberation of the divine spirit from dependencies on everyday life, from egoistic fantasy and collective ideological coercion. The cosmic changes in self-consciousness, the onto-topics of theurgy (in collaboration with the gods) are central for the philosophy of Uždavinys as they are for a number of representatives of Neoplatonism, Hermeticism, and Sufism. In his texts, by considering all the aforementioned big metaphysical traditions Uždavinys questions, criticizes, and ultimately overcomes the limits of Eurocentrism. He demonstrates some possible ways to experience higher happiness and bliss through the resurgence of the essence of the human being thus offering a new way of philosophizing in Europe. The Hermetic and Neoplatonic roots of wisdom, the Sufi conception of the revival explains and imbues with significance mystic practices and contemplations, a special type of life and public behavior in the West. Besides, the interpretation of Eastern philosophical traditions makes it possible to approach the philosophy of the European Renaissance from yet another perspective. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45608
Updated:
2018-12-27 11:14:55
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: