Šalies finansinio stabilumo matavimo metodai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies finansinio stabilumo matavimo metodai
Alternative Title:
State’s financial stability measurement methods
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2016, Nr. 3 (75), p. 61-75
Keywords:
LT
Finansų įstaigos. Bankai / Financial institutions. Banks; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠalies finansinio stabilumo analizės ir vertinimo reikšmė ypač išaugo paskutinės pasaulinės finansų krizės kontekste. Šalies finansinis stabilumas – ganėtinai naujas ir įvairialypis tyrimo objektas, todėl svarbi jo tyrimų sritis yra finansinio stabilumo matavimo metodai. Šiame straipsnyje siekiama identifikuoti svarbiausius ir plačiausiai pripažįstamus finansinio stabilumo matavimo metodus. Iš pradžių pristatoma finansinio stabilumo samprata. Tada apžvelgiami svarbiausių organizacijų finansinio stabilumo tyrimų srityje išvystyti finansinio stabilumo matavimo metodai. Pirma aptariami Tarptautinio valiutos fondo finansinio patikimumo rodikliai, tada pereinama prie Europos centrinio banko makroprudencinių rodiklių, abu rinkiniai tarpusavyje palyginami. Siekiant išsamios finansinio stabilumo analizės rekomenduojama derinti abu rodiklių rinkinius. Paskutinėje dalyje aptariami bandymai sukonstruoti agreguotą finansinio stabilumo indeksą. Tačiau galima teigti, kad dėl finansinio stabilumo kompleksiškumo sudėtinga suformuluoti vieną indeksą, todėl apžvelgti bandymai yra lokalūs ir neturi tarptautinio pripažinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansinis stabilumas; Bankininkystės sektorius; Matavimo metodai; Financial stability; Banking sector; Measuring methods.

ENThe importance of financial stability as a research object increased substantially after last global financial crisis. Financial stability is rather new and complex research object, therefore important part of its research is financial stability measurement methods. In this paper it is intended to indentify most important and widely accepted financial stability measurement methods. In the beginning definition of financial stability is presented. After that, measurement methods developed by most important organizations in the field of financial stability are reviewed. First, International Monetary Fund’s financial soundness indicators are discussed, next European Central Bank’s macro-prudential indicators are review, at the end both lists are compared. In order to perform through financial stability analysis it is recommended to compbine both lists. In the last part, attemps to construct aggregated financial stability index are discussed. Reviewed cases are only local and do not have international recognition, basically because financial stability is to complex to be measured by one indicator. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62375
Updated:
2018-12-17 14:07:33
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: