Kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo legitimumas tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo legitimumas tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus
Alternative Title:
Legality of the use of criminal intelligence data in the investigation of official and/or disciplinary offenses
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2021, Nr. 28 (2), p. 386-404
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Kriminalinė žvalgyba; Nusižengimai; Teisėkūra.
EN
Criminal intelligence; Criminal procedure; Legislation; Offenses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus legitimumo problemas. Nagrinėjant šias problemas remiamasi visuminiu teisėtyros požiūriu. Visuminis teisėtyros požiūris pasirinktas siekiant atlikti kokybinį tyrimą, kitaip tariant, ne tik identifikuoti atskiras minėtų duomenų panaudojimo legitimumo problemas, bet jas sujungti į visumą, leisiančią pagrįstai atsakyti į svarbiausią šios publikacijos klausimą – ar kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimas tiriant tarnybinius ir (ar) drausminius nusižengimus yra teisėtas. Vadovaujantis visuminiu teisėtyros požiūriu minėtas duomenų panaudojimas analizuojamas taikant ne tik doktrininiams, bet ir socialiniams bei aksiologiniams tyrimams būdingus metodus. Remiantis jais, kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo legitimumas analizuojamas nustatant kriminalinės žvalgybos pradinį tikslą, tikslo kaitos priežastis ir pagrįstumą bei tokių duomenų panaudojimo galimybes baudžiamojo proceso paralelėje. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to reveal the problems of legitimacy of the use of criminal intelligence data in the investigation of official and/or disciplinary offenses. These problems will be addressed via a holistic approach to legal research. The holistic approach to legal research was chosen when carrying out a qualitative study. This enabled individual problems of the legitimacy of the use of data not only to be identified, but also to be combined into a comprehensive answer to the key question of this publication: Is the use of criminal intelligence in the investigation of official and/or disciplinary offenses lawful? In accordance with the holistic approach to legal research, this use of data is analysed by using not only doctrinal but also social and axiological research. Based on these approaches, the legitimacy of the use of criminal intelligence data is analysed by determining the original purpose of criminal intelligence, the reasons and justification for the change of purpose, and the possibilities of using such data in parallel with criminal proceedings. [From the publication]

DOI:
10.13165/JUR-21-28-2-04
ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95182
Updated:
2022-06-05 17:04:10
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: