Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas
Alternative Title:
Regulation of the use of technical measures in criminal procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 29 (21), p. 72-85
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis procesas; Nusikaltimų tyrimas; Techninės priemonės; Teisinis reglamentavimas; Crime investigation; Criminal procedure; Legal regulation; Teachnical measures; Technical measures.
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Nusikaltimai / Crimes; Techninės priemonės; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws.
EN
Crime investigation; Criminal procedure; Legal regulation; Technical measures.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikoje vykdant teisinės sistemos reformą ir kartu reformuojant baudžiamąjį procesą reguliuojančius įstatymus, iš naujo aktualūs tampa daugelis klausimų. Viena pagrindinių baudžiamojo proceso problemų yra įrodymų, įrodinėjimo problema. Vieni svarbiausių ir dažniausiai baudžiamose bylose naudojamų įrodymų yra asmenų parodymai, operatyvinių, tardymo ir teismo veiksmų protokolai su fotografijomis, kino juostomis, vaizdo ir garso įrašais. Fotografijos, kino juostos, vaizdo ir garso įrašai yra svarbios operatyvinių, tardymo veiksmų fiksavimo priemonės, tačiau joms šiuo metu nėra suteikta savarankiška įrodomoji reikšmė – pirmenybė teikiama protokoliniam fiksavimo būdui. Techninių priemonių panaudojimo reglamentacija dabartiniame procesiniame įstatyme negali būti pripažinta tinkama, daugelį tardymo veiksmų, o kartu ir visą parengtinį tyrimą galima būtų padaryti kur kas efektyvesnį bei paprastesnį tinkamai sureguliavus šį klausimą. Dėl minėtų priežasčių šią problemą būtina aptarti išsamiai. Iki šiol įvairūs Lietuvos ir užsienio šalių autoriai nagrinėjo techninių priemonių panaudojimo baudžiamajame procese klausimus, buvo išsakyta įvairių nuomonių, tačiau daugiausia šie klausimai buvo aptariami ne procesiniu, o kriminalistiniu požiūriu. Šiame straipsnyje bandoma nagrinėti techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus reglamentavimo klausimus dabartiniame Baudžiamojo proceso kodekse, Baudžiamojo proceso kodekso projekte, apžvelgti atskirų autorių nuomones, šio klausimo reglamentavimą užsienio šalyse. [Iš leidinio]

ENIn this work called "Regulation of the use of technical measures in criminal procedure" the use of technical measures in the criminal process, the concept itself and its kinds, limits of the use are discussed, but the greatest attention is paid to the discussion of procedure rules, which fix forms and ways of the use of technical measures. The legal regulation of current Code on Criminal Procedure of Republic of Lithuania and other laws, which regulate the mentioned matters, pointed on the weak sides of current regulation. Thoughts of various authors are discussed as well. The author of the article is trying to formulate offers how the use of technical means might be regulated in the future Code on Criminal Procedure of Republic of Lithuania. [text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34855
Updated:
2020-04-11 16:44:41
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: