Informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo teisėtumo kriterijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo teisėtumo kriterijai
Alternative Title:
Legal criterions for collecting information on private life
In the Journal:
Teisės problemos. 2004, Nr. 2 (44), p. 48-64
Keywords:
LT
Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą įtvirtina Konstitucija. Ji taip pat nustato šios teisės apribojimus bei suvaržymus. Konstituciją sukonkretina ir detalizuoja civiliniai ir baudžiamieji (materialiniai ir procesiniai), kiti įstatymai, kurie nustato, kokiais pagrindais, tvarka ir procedūromis gali būti renkama informacija apie privatų žmogaus gyvenimą. Tokios informacijos rinkimo teisėtumo kriterijus nustato kompleksas įstatymų, todėl šie kriterijai turi būti aiškinami ir interpretuojami, analizuojant ne tiek atskirus (pvz., civilinius) įstatymus, kiek jų visumą. Šiame straipsnyje siekiama teoriniu ir praktiniu aspektais aktualią temą ištirti kompleksiškai. Čia tiksliai suformuluoti konfidencialios informacijos rinkimo teisėtumo kriterijai ir atskleidžiami skirtingų įstatymų normų, nustatančių šiuos kriterijus, turinys, sąsajos ir tarpusavio priklausomybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baudžiamasis persekiojimas; Baudžiamasis procesas; Informacijos rinkimas; Operatyvinė veikla; Privatumas; Privatus gyvenimas; Žmogaus teisės; Collecting information; Criminal prosecution; Human rights, Privacy, Criminal Procedure Operational Activities; Private life.

ENHuman right to the inviolability of private life is claimed in the Constitution. The Constitution also sets the limits and restrictions of this right. The Constitution is detailed and concretized in civil, criminal (material and procedural) laws, other laws, which set the reasons, order and procedures for collecting information about humans private life. The legal criterions for collecting such information are set in many laws. That means, legal criterions should be explained and interpreted analyzing the entire body of laws. The aim of this article is to investigate the problem in a complex of ways according to the practical and theoretical aspects. There, the legal criterions for collecting the confidential information are exactly formulated, the content, connections and reliance of the norms of different laws, setting those criterions, are revealed. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39545
Updated:
2016-12-15 18:54:18
Metrics:
Views: 58
Export: