Paauglių socializacija besikuriančioje žinių visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių socializacija besikuriančioje žinių visuomenėje
Alternative Title:
Socialization of adolescents in the development of knowledge society
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 2 (2), p. 38-45
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Jaunimas / Youth; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje paauglių socializacija aptariama kaip tam tikras procesas, kurio metu turėtų būti įgyjamos kompetencijos, būtinos žinių visuomenės piliečiams. Socializacija laikoma vienu iš būdų, ne tik padedančiu prisitaikyti visuomenėje, bet ir skatinančiu tapti aktyviais visuomenės kūrėjais. Aptariami kai kurie (filosofinis-socialinis, psichologinis ir edukacinis) besikuriančios žinių visuomenės aspektai, pateikiamos psichologinės visuomenės narių charakteristikos, „gero gyvenimo“ kompetencijos (competencies for good life), reikalingos efektyviai veiklai vykdyti, taip pat edukacinės strategijos, padedančios įgyvendinti žinių visuomenės lūkesčius. Lietuvos paauglių pilietinės kompetencijos lygis analizuojamas remiantis tarptautinio lyginamojo CivEd tyrimo duomenimis. Analizė parodė, kad Lietuvos paauglių pilietinė kompetencija gerokai atsilieka nuo to paties amžiaus paauglių kompetencijos lygio kitose šalyse (užimta 24 vieta tarp 28 šalių). Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad Lietuvos paaugliai nesugeba suvokti rašytinės informacijos esmės, nemoka nustatyti ir nusakyti pagrindinės pateiktos informacijos minties, ne visada atskiria faktą nuo nuomonės ir t. t. Formuojant informacijos turinį bei jos pateikimo paaugliams būdus autorė siūlo atsižvelgti į socialinės informacijos suvokimo ypatumus, kurie apibūdinami kaip paauglių informacijos konceptualizacijos modeliai (akumuliacinis, identifikacijos, vaidmenų perkėlimo ir kognityvinės raidos). Siūlomi modeliai ypač prasmingi ugdant socialines paauglių kompetencijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukacinė strategija; Kompetencijos; Paauglio socializacija; Žinių visuomenė; Adolescents socialization; Adolescents` socialization; Competencies; Educational strategies; Knoledge society; Knowledge society.

ENThe article explores socialization process of adolescent as a meaningful way of becoming an active citizen in the future knowledge society. The main point of this process is that students have not only to adopt themselves into society, but to develop certain competencies for being active creators of this society as well. The author presents some different theoretical perspectives (philosophical-social, psychological and educational) to the knowledge society. It contains some developments of the qualities of the person of tomorrow (Rogers, 1995), developments of "competencies for the good life" (Dupuy, 2001) and some modern educational strategies (education for sustainable development, lifelong education, education for receiving and creating information and so on). Some of the data from international comparative IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievements) CivEd study are presented and some theoretical models of conceptualization of social information (accumulation, identification, role transfere and cognitive development) are introduced. Conclusions and some suggestions for improvement of socialization process of adolescent are developed. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34534
Updated:
2018-12-17 11:03:23
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: