Povilas Frydrichas Ruigys: monografija, gramatikos indeksai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Povilas Frydrichas Ruigys: monografija, gramatikos indeksai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2020.
Pages:
413 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I. Įmintos ir neįmenamos Povilo Frydricho Ruigio gyvenimo ir kūrybos mįslės / Grasilda Blažienė — I.1. Socialinė ir kultūrinė Pilypo ir Povilo Frydricho Ruigių aplinka — I.1.1. Apie Ruigių šeimą — I.1.2. Pilypo Ruigio vaikų gyvenimas ir veikla — I.2. Mįslingas Povilo Frydricho Ruigio gyvenimas ir asmenybė — I.3. Gramatikos sukūrimo istorija ir aplinkybės — I.4. Žinios apie gramatiką XVIII-XIX a. šaltiniuose — I.5. Išvados — II. Povilo Frydricho Ruigio Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747) - penktoji Prūsijos Lietuvos lietuvių kalbos gramatika / Ona Aleknavičienė — II.1. Gramatikos recepcija ir tyrimai —II.2. Išorinės šaltinio ypatybės — II.3. Gramatikos paratekstualumas ir struktūra — II.4. Gramatikos intertekstualumas ir rėmimosi šaltiniai — II.4.1. Frydricho Vilhelmo Hako Kurtzgefaßte Litthauische Grammatic (1730) — II.4.2. Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica (1653) — II.4.3. Danieliaus Kleino Compendium Litvanico-Germanicum (1654) — II.4.4. Kristupo Sapūno ir Teofilio Gotlybo Šulco Compendium Grammaticae Lithvanicae (1673) — II.4.5. Pilypo Ruigio Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprünge, Wesen und Eigenschaften (1745) — II.4.6. Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747) — II.4.7. Naujasis Testamentas (1727), Psalteras Dovydo (1728), Biblija (1735) — II.5. Lietuvių kalba gramatikoje — II.5.1. Lietuvių tarmių samprata: centras ir periferija — II.5.2. Rašmenys ir rašyba — II.5.3. Fonetika — II.5.4. Morfologija — II.6. Gramatikos savitumas — II.7. Išvados — III. Pilypo ir Povilo Frydricho Ruigių reikšmė lituanistikai: bendrosios išvados / Ona Aleknavičienė, Grasilda Blažienė — Paul Friedrich Ruhig. Zusammenfassung — Grasilda Blažienė: Die enträtselten und unenträtselbaren Lebensund Schaffensgeheimnisse von Paul Friedrich Ruhig —Ona Aleknavičienė: Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (1747) von Paul Friedrich Ruhig - die fünfte litauische Grammatik in Preußisch-Litauen — IV. Gramatikos lietuviškų žodžių indeksai / Ona Aleknavičienė — IV.1. Indeksų sudarymo principai — IV.1.1. Gramatinės santrumpos — IV.1.2. Sutartiniai ženklai — IV.2. Bendrinių žodžių indeksas — IV.3. Tikrinių žodžių indeksas — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
18 amžius; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - tai mokslinė kelionė nuo žmogaus prie kūrinio. Rašant apie vieną XVIII a. autorių, turėti du gana platūs tikslai. Pirmasis iš jų - nustatyti naujų biobibliografinių duomenų apie Povilą Frydrichą Ruigį (Paul Friedrich Ruhig, ~1721 - po 1784) ir jo tėvą Pilypą Ruigį (Philipp Ruhig, 1675-1749), kad būtų galima naujai pamatyti jų indėlį į lietuvių kalbotyrą ir kultūrą. Antrasis - išryškinti lingvistinių idėjų perimamumą ir išskirtines Povilo Frydricho Ruigio gramatikos Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick (Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys, 1747) ypatybes. Siekiant šių tikslų, pirmą kartą imtasi tarpdalykinių tyrimų, apimančių ir šeimos, ir veikalo istoriją. Šios dvi tyrimo kryptys lėmė ir dvi tiriamąsias monografijos dalis: pirmoji - daugiausia apie garsios XVIII a. Prūsijos Lietuvos šeimos narius ir jų bendražygius (Grasilda Blažienė), antroji - apie patį kūrinį ir jo dialogą su ankstesniais kalbiniais bei religiniais veikalais (Ona Aleknavičienė). [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Povilas Frydrichas Ruigys (Paul Friedrich Ruhig); Povilas Frydrichas Ruigys (Paul Friedrich Ruhig). "Anfangsgründe einer Littauischen Grammatick"; Biografijos; Kalbininkai; Gramatikos; Grammars; Linguists; Biographies.

ISBN:
9786094112652
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94149
Updated:
2022-04-05 19:04:46
Metrics:
Views: 27
Export: