Etniškumo konstravimas Lietuvoje : genetika, pilietybė ir kultūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumo konstravimas Lietuvoje: genetika, pilietybė ir kultūra
Alternative Title:
Constructing ethnicity in Lithuania: genetics, citizenship and culture
In the Book:
Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija / sudarė Auksuolė Čepaitienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. P. 83-104
Keywords:
LT
Etniškumas; Genetika; Kultūra; Lietuva; Pilietybė; Tautybė.
EN
Citizenship; Culture; Ethnicity; Genetics; Lithuania; Nationality.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – pažvelgti, kokie kultūriniai elementai pasitelkiami konstruojant etniškumą. Genetikos vaidmens akcentavimas čia nulemtas pasirinkto požiūrio į etniškumą. Jį iš dalies lėmė 2002–2005 m. atliktas Europos Sąjungos finansuotas tyrimas „Viešasis genetikos supratimas: tarpkultūrinis ir etnografinis „naujosios genetikos“ ir socialinio tapatumo tyrimas“. Lietuvos grupė šiame tarptautiniame projekte dalyvavo su etnografine programa „Lokalinis etniškumo, šeimos ir giminystės suvokimas“ ir tyrinėjo, kaip įvairios Lietuvos visuomenės grupės suvokia genetiką ir biotechnologijas etninio, šeimos ir giminystės tapatumo požiūriu. Tyrimas kėlė klausimą, ar „naujosios genetikos“ suvokimas, kurį formuoja tiek mokslinė informacija, tiek ir populiarioji žiniasklaida, daro poveikį šiandieninei žmonių giminystės ir etniškumo sampratai. Šiame straipsnyje siekiama atrasti ir parodyti tas tyrinėtinas institucijas, kuriose etniškumas suprantamas kaip materialiai įprasmintas. Tyrimui pasirinktos dvi etnografinio tyrimo vietos – Medicininės genetikos centras ir Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Keliamas klausimas – ar etniškumas čia konstruojamas kaip prigimtinė ir biologiškai įprasminta žmogiškojo patyrimo sritis? Pirmojoje straipsnio dalyje bandoma nagrinėti genetikos ir etniškumo santykį žmogaus genetikos suvokimo lygmenyje, o antrojoje ieškoma, kaip valstybė dalyvauja apibrėžiant tautybę.

ENThe aim of this article is to analyse which cultural elements are employed when constructing ethnicity. The emphasis of the role of genetics is determined here by the chosen attitude towards ethnicity. It was partially determined by the research “Public Perception of Genetics: Intercultural and Ethnographic Research of Identity of “New Genetics” and Social Identity” performed in 2002–2005 of the funds of the European Union. The Lithuanian group participated in this international project with an ethnographic programme “Perception of Local Ethnicity, Family and Family Relations” and analysed the way various Lithuanian social groups perceive genetics and biotechnologies with regard to ethnic, family and family identity. The research raised the question whether the perception of “new genetics”, which is shaped by scientific information and popular mass media has an impact on the contemporary concept of human family relations and ethnicity. This article seeks to find and show those institutions to be analysed, where ethnicity is understood as materially expressed. Two places of ethnographic research were selected for the research – the Centre for Medical Genetics and the Migration Department under the Ministry of the Interior. The question as to whether ethnicity is constructed as a natural and biologically perceived field of human experience is raised. The first part of the article attempts to analyse the relation of genetics and ethnicity at the level of human perception of genetics, and the second part seeks to find out the way the state participates in defining nationality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24857
Updated:
2016-06-08 08:32:44
Metrics:
Views: 52
Export: