Vakarų šalių etnomuzikologijos terminija : stiliaus ir žanro samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų šalių etnomuzikologijos terminija: stiliaus ir žanro samprata
Alternative Title:
Terminology of western ethnomusicology: the conception of musical style and genre
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 36-41
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStiliaus ir žanro samprata Vakarų šalių etnomuzikologijoje turi savo istoriją. Lietuvių etnomuzikologams yra būtina žinoti užsienio šalyse skelbiamuose moksliniuose straipsniuose vartojamą terminiją bei konkrečių terminų sampratą. Vienos svarbiausių čia yra stiliaus ir žanro sampratų interpretacijos. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys yra skiriamas muzikinio stiliaus sąvokos aiškinimui, nes skirtingai negu Lietuvių etnomuzikologijos moksle šis terminas yra vartojamas dažniau, negu žanro samprata. Yra aptariamas Vakaruose populiarios muzikinių sistemų sampratos aiškinimas. Tradicinės muzikos stiliaus samprata yra aiškinama lyginamosios muzikologijos, muzikinės folkloristikos, muzikinės etnografijos ir kultūrinės antropologijos mokslų kontekste. Muzikinių stilių terminija yra papildoma mūsuose dar mažai žinomų “stilistinės aplinkos”, “stilistinio dialekto”, “stilistinių idiomų” bei “stiliaus tipo” sąvokų visuma. Šio straipsnio tikslas – pirmą kartą lietuvių etnomuzikologijos mokslo raidoje įvardinti ir aptarti Vakarų šalių mokslininkų vartojamus muzikinio stiliaus bei žanro sąvokų interpretacijas, nustatyti jų santykį su lietuvių etnomuzikologijos mokslo terminija. Tuo pačiu nusakomas ir straipsnyje pateikiamos medžiagos naujumas. Mokslinių tyrimų objektas – lietuvių etnomuzikologijos moksle dar nenusistovėjusios vakarietiškosios terminijos apraiškos, jų vertinimai ir rekomendacijos jas vartoti mūsų mokslininkams. Kitu atveju – įspėjimai apie terminologines dviprasmybes ar nepriimtinus mums dąvokų interpretacijos klystkelius. Pateikiamų tyrimų aktualumas gali būti įvardintas autoriaus siekiu sunorminti vakarietiškosios, anglų kalba paplitusios etnomuzikologijės terminijos apraiškas lietuvių kalba skelbiamuose moksliniuose raštuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Etnomuzikologija; Puiku.

ENIt is actual to know all the main scientific definitions, used in Western ethnomusicology, for all the Eastern (Lithuanian as well) ethnomusicologists. The conceptions of style and genre are very important to understand for us. The history and development of traditional music style researches in Western ethnomusicology are presented in this article. The writings of A.Lomax, M.Kolinski, E.Klusen, Ch.Seeger, E.Erickson, A.Seeger, M.Sarkissian, S.Blum, Ch.Keil are mentioned as the most actual works here. The definitions of musical systems (C.Stumpf, E.Hornbostel, J.Kunst, R.Lachman) as early style conceptions are mentioned as well. The main attention is given for the style conceptions, given by A.Lomax in 1956 - 1968. Musical style conceptions are described in scientific context of comparative musicology, musical folkloristics, musical ethnography and cultural anthropology. The stylistic terminology is commented mainly in terms "style", "stylistic strata", "stylistic dialect", "stylistic idiom" and "stylistic type". The East-European ethnomusicological schools are based on researches of their own local musical traditions. It pays much less attention to style problems, having more interest for folklore genre problems. We can find very clear differences between Western and Eastern ethnomusicological schools particularly in this field, because genre problems are not the main to solve in West Europe and America comparatively. Prof. Jadvyga Čiurlionytė, the founder of all the contemporary Lithuanian ethnomusicological school, formed very clear genre system of Lithuanian traditional folk songs in 1960 - 1970-ies. Its pity to admit, that her writings are almost completely unknown in all the West. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Tradicinių muzikos instrumentų ir instrumentinės muzikos istorinė terminija / Rimantas Sliužinskas. Res humanitariae. 2020, t. 28, p. 23-42.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2795
Updated:
2018-12-17 10:50:08
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: