Teacher factor as an educational concern

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teacher factor as an educational concern
Alternative Title:
Mokytojas ir jo pasaukimas švietimo kaitos kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 3 (29), p. 27-32
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTBesikeičiančioje visuomenėje švietimo kaita yra orientuota į pasikeitimus visuose švietimo sistemos lygmenyse ir yra susijusi su visais šios sistemos dalyviais, neišskiriant ir mokytojų. Dabartinė švietimo sistema kelia naujus reikalavimus mokytojui: ne tik profesinius, bet ir asmenybės požiūriu. Mokytojui metamas iššūkis – siekiant išugdyti visuminę mokinio asmenybę, reikia visuminės mokytojo asmenybės. Dėl to ieškoma adekvačių mokytojo veiklos tobulinimo būdų. Iki tol dar nepakankamai buvo akcentuojama vidinė mokytojo veiklos pusė – jo profesinė savimonė –pasireiškianti, pirmiausia, atsidavimu savo profesinei veiklai, pedagoginio darbo prasmės suvokimu, pasitenkinimo savo darbu siekimu ir pan. Atlikti tyrimai mokytojo pedagoginio pašaukimo srityje rodo, kad stipri ir pedagoginei veiklai adekvati vidinė mokytojo veiklos pusė padeda sutelkti, išlaikyti pastangas ir atkakliai siekti kokybiškos pedagoginės veiklos. Taip yra dėl to, kad tie poreikiai kyla iš paties mokytojo, o nėra primetami iš šalies. Todėl siekiant šioje srityje pažangos, tikslingiau būtų kalbėti ne apie mokytojų tobulinimą, o tobulinimąsi.Lyginant dviejų grupių mokytojus (vienoje – mokytojai, turintys pedagoginį pašaukimą, arba ryškius šio reiškinio ypatumus, kitoje – šiomis savybėmis nepasižymintys mokytojai) išryškėjo esminiai skirtumai tarp jų. Pirmieji – tai žmonės glaudžiai susiję su mokykla, jos reikalais. Antrieji – priešingai. Neretas iš jų galbūt atsitiktinai patekęs į mokyklą. Todėl jų ryšiai su mokykla nėra pakankamai stiprūs. Jeigu pirmuosius būtų galima pavadinti mokyklos žmonėmis -„homines inferiores“, tai antruosius – „homines exteriores“. Tyrinėjant pedagoginį darbą vidinės mokytojo veiklos kontekste ir laikant pašaukimą mokytojo asmenybės savybe, reikšmingi tampa su šia savybe susiję privalumai, kurie deda tvirtą pagrindą mokytojo profesiniam ir asmenybės tobulėjimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojas; Pašaukimas; Pedagoginis pašaukimas; Ugdymo kaita; Švietimo kaita; Changes of educology; Educational change; Pedagogical vocation; Teacher; Vocation.

ENThe focus of this article is a teacher factor in education. Among numerous educational matters, this factor is increasingly gaining attention on all levels of the educational system. New ways to improve teachers are being investigated. The author believes that educational success is undoubtedly related to the internal side of teacher activity, i.e. to the commitment to the chosen profession and to the creation of personal meaning in pedagogical work. Practically, however, the improvement of teaching is very often related to teacher's knowledge, to the application of innovations in teaching practice, to the improvement of teaching methods aiming at producing optimal school subject results, and the like. Unquestionably, each of these constitutes an important focus of pedagogical work, yet all of them approach teaching from outside of teacher. The article attempts to all in this gap - namely, to show that teacher's personal insight into his/her teaching role, pedagogical self-consciousness, dedication to calling (vocation) plays a decisive role in the perfection of teaching. Furthermore, two groups of teachers (one group - teachers having pedagogic vocation or obvious features of this phenomenon; the other-those lacking such qualities) are compared in order to reveal internal peculiarities of the teacher factor. The article concludes with the enumeration of the most characteristic features of pedagogic vocation and their role in education. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41493
Updated:
2018-12-17 10:56:44
Metrics:
Views: 33
Export: